Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Digitrack-hankkeen yritysten konsultointi starttaa pian – tavoitteena vähintään 30 yrityksen tuotteet digimyyntiin

16.03.2021

Visit Tampereessa on ollut käynnissä marraskuusta 2020 lähtien Digitrack-hanke, eli digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun. Hankkeen rahoitus tulee TEM:n Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksesta, jonka avulla pyritään valmistautumaan koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Digitrackin keskeisenä tavoitteena on saada erityisesti kansainvälisille kongressi- ja tapahtumakävijöille suunnattuja oheistuotteita tarjolle digitaalisiin myyntikanaviin. Hankkeessa tehtävää konsultointi- ja tuotteistamistyötä silmälläpitäen myyntialustoiksi valittiin Bókun ja Johku, ja tuotekriteerit noudattavat Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerejä. Bókunin avulla tuotteita saadaan myyntiin myös kansainvälisiin OTA-kanaviin, kun taas Johkuun syötettyjä tuotteita voidaan pandemiatilanteen pitkittyessä markkinoida myös kotimaisille matkailijoille.

Tavoitteena on hyvin käytännönläheinen konsultointi, jossa valittuja kumppaniyrityksiä autetaan kädestä pitäen laittamaan tuotteensa edellä mainituille alustoille ja kanaviin. Tätä varten tarvittava konsultointi sekä tuotteistaminen kilpailutettiin. Toteuttajiksi valittiin Bókunin osalta FlowHouse alihankkijanaan Elämys Group ja Johkun kohdalla Johkun tuotekehityksestäkin vastaava Natura Viva.

Visit Tampere valitsee yhdessä konsulttien kanssa ensi vaiheessa 10 yritystä tuotteistamisprosessiin, ja niiden jälkeen perässä seuraavat vähintään 20 muuta kumppaniyritystä. Konsultoinnin ja tuotteistamisen kick-off-tilaisuus pidetään 30. maaliskuuta, minkä jälkeen päästään itse tuotteistamisen pariin. Sen osalta valmista pitäisi olla elokuun loppuun mennessä. Syksyllä samat konsultit laativat vielä kaikkia alueen yrityksiä hyödyttävän tuotteistamiskäsikirjan tarkkoine ohjeineen.

Yritysten konsultoinnin ja tuotteistamiskäsikirjan lisäksi hankkeessa pilotoidaan data-alustan käyttöä. Siltä toivottuja ominaisuuksia ollaan parhaillaan kartoittamassa, ja toteuttaminen kilpailutetaan jo lähiviikkojen aikana. Näin hankkeessa luoduista tai edelleenkehitetyistä tuotteista saadaan myynnin ja markkinoinnin kannalta olennaista dataa sitä mukaa, kun tuotteita laitetaan digitaalisesti tarjolle.

Muita hankkeen pilotointien kohteita ovat muun muassa kongressikävijöiden hiilijalanjäljen kompensointimalli ja Tampere.Finland-sovelluksen hyödyntäminen esimerkiksi matkailijoiden liikkumista helpottavan informaation ja digitaalisissa kanavissa myytävien tuotteiden esillepanon suhteen.

#matkailualueetnousuun

Lisää luettavaa