Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026

01.06.2018

Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, jolloin suomalainen kaupunki voi seuraavan kerran olla kulttuuripääkaupunkina. Hankkeen avulla Tampereesta halutaan luoda entistäkin vetovoimaisempi elämyskaupunki.

Viime vuosina Tampere on kehittynyt monin tavoin vetovoimaiseksi kaupungiksi ja on vahvistanut mainettaan kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Tampereelle matkailijoita houkuttelevat paitsi lukuisat tapahtumat ja kulttuurielämykset myös kaupungin tunnelmallinen ja omaleimainen miljöö. Kaupungin teollinen historia näkyy keskustan kaupunkikuvassa, jota hallitsee Tammerkosken kansallismaisema punatiilitehtaineen. Myös luontomatkailijalle Tampereen seudulla on paljon tarjottavaa. Muun muassa nämä Tampereen vahvuudet antavat hyvän pohjan kulttuuripääkaupunkihankkeelle.

Kulttuuripääkaupunkeina aiemmin toimineet kaupungit ovat arvioineet, että statuksesta on ollut sekä taloudellista että imagollista hyötyä. Kaupungit ovat erityisesti kokeneet, että kaupungin brändi on parantunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kulttuurielämään on saatu uudenlaista vetoa ja matkailu on vahvistunut.

Tampereella hanke aiotaan kytkeä osaksi keskeisiä kehitysohjelmia ja palveluja. Hankkeen avulla on mahdollista saada lisää merkityksellistä sisältöä kaupunkikehitysohjelmiin sekä muun muassa Hiedanrantaan, tapahtuma-alueisiin ja taidemuseoihin. Hankkeen toivotaan lisäävän Tampereen kansainvälistä tunnettuutta sekä matkailijoiden määrää. Hankkeen halutaan myös vahvistavan tamperelaisten kotikaupunkiylpeyttä ja asumisviihtyisyyttä.

Tavoitteena on, että alueen työllisyys paranee, kun hanke vahvistaa elämystaloutta ja luo työpaikkoja luoville aloille. Sillä arvioidaan olevan positiivinen työllisyysvaikutus myös muille aloille. Menestyneet Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeet ovat luoneet talousalueilleen 8-12-kertaisen taloudellisen toimeliaisuuden kaupungin omaan panostukseen verrattuna. Status lisää matkailijoiden määrää varsinaisena tapahtumavuonna 10-15 prosenttia, ja matkailijoiden määrä säilyy yleensä korkealla tasolla pitkään tai jopa pysyvästi.

Hankkeessa pyritään luomaan yhteistyöverkosto, jossa ovat tiiviisti mukana sidosryhmät sekä seudun muut kunnat.

Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungit sopivat kulttuuripääkaupunkihankkeen yhteistyöstä

Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Markus Auvinen allekirjoittivat torstaina 14.6.2018 kulttuuripääkaupunkihakuun liittyvän aiesopimuksen. Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungit osallistuvat yhteistyössä vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkihakuun ja valmistelevat yhteisen hakemuksen siten, että Tampere on päähakijakaupunki ja Mänttä-Vilppula pääkuntakumppani.

– Koko maakunnan näkökulmasta kannattaa satsata yhteen hakemukseen ja rakentaa monipuolinen ja vahva yhteistyöohjelma. Kaupungeilla on jo vahva yhteys kulttuuritarjonnan ja niihin liittyvien investointien kehittämisessä sekä saavutettavuuden parantamisessa, pormestari Lauri Lyly perustelee yhteistyösopimusta.

Tavoitteena on valmistella päähakijakaupunki Tampereen nimellä hakemus, johon molemmat kaupungit rakentavat näkyvän sisältökokonaisuuden tukeutuen omiin vahvuuksiinsa. Mänttä-Vilppula on näkyvin pääkuntakumppani. Kumppaneiksi voidaan ottaa ja toivotaan myös muita Pirkanmaan kaupunkeja tai kuntia.

Tampere ja Mänttä-Vilppula tekevät hakemuksen valmistelusta tarkennetun yhteistyösopimuksen 31.10.2018 mennessä. Molemmat kaupungit vastaavat itse omista hallinnollisista kuluistaan. Varsinaisesta toiminnasta aiheutuvista kuluista, valmistelukustannuksista ja vastuista sovitaan tarkennetussa sopimuksessa.

Hakemus jätetään 2020

Hakemus kulttuuripääkaupungiksi jätetään vuonna 2020. Riippumaton eurooppalainen asiantuntijapaneeli nimeää jatkoon pääsevät, ja lopullinen hanke-esitys jätetään vuoden 2021 lopussa.

Hakemuksen valmistamiseen tälle vuodelle on varattu 300.000 euroa, vuosille 2019-2020 varataan 400.000-500.000 euroa vuosittain. Varsinaisen hankkeen kustannukset määrittyvät sen perusteella, millainen sisällöllinen ja infrastruktuuriin liittyvä ohjelma hakuprosessin myötä rakentuu. Arviolta kustannukset ovat 5-6 vuoden aikana noin 50 miljoona euroa, josta kaupungin osuus on 15-20 miljoonaa euroa.

Tampereen hakemisesta kulttuuripääkaupungiksi päätettiin kaupunginhallituksessa 28.5.2018. Tampereen ja Mänttä-Vilppulan lisäksi Oulu on ilmoittanut hakevansa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Suomalaisista kaupungeista kulttuuripääkaupunkeja ovat aiemmin olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

Lisätietoja:

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Apulaispormestari
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisää ajankohtaista