Valmismatkalaki uudistuu! - Visit Tampere

Valmismatkalaki uudistuu!

24.10.2017

Uusi matkapaketteja koskeva EU-direktiivi hyväksyttiin marraskuussa 2015, ja valmismatkoja koskevien lakien muutokset ovat Suomessa tekeillä. Uudet lait astuvat voimaan 1.1.2018 ja niitä pitää alkaa noudattaa 1.7.2018.

Uudet lait; Laki matkapalveluyhdistelmistä ja Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista tulevat korvaamaan vanhat lait. Uudet lait tulevat koskemaan huomattavasti suurempaa joukkoa yrityksiä, kuin aiemmin. Lainsäädännön piirin tulevat jatkossa laajemmin (esim. majoitusta myyvät hotellit ja maatilamatkailuyritykset, kuljetusyhtiöt, ohjelmapalveluyritykset jne.), jotka ovat nyt valmismatkavastuiden ulkopuolella, tulevat jatkossa sen piiriin huomattavasti nykyistä useammin. Yritysten on syytä tietää, mikä niiden asema on, jotta ne osaavat varautua ajoissa kasvaviin vastuisiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Matkanjärjestäjän vastuut lisääntyvät uudistuksen myötä. Vakuuden on jatkossa katettava myös tietyt välitystilanteet.

Tutustu oheisiin materiaaleihin lakimuutoksista ja osallistu Suoma ry:n koulutukseen, jotta tiedät riittävän ajoissa, vaikuttaako lakiuudistus yrityksesi toimintaan.

Pakettimatkadirektiivimuutosten vaikutukset valmismatkalakiin

Pakettimatkadirektiivin tuomat muutokset vakuusjärjestelmään