Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Vinkkejä vastuullisuuteen ja sertifiointeihin

30.03.2021

Visit Tampere teetti vuonna 2020 selvityksen kumppaniyritysten vastuullisuudesta. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 33 Visit Tampereen kumppanuusverkoston yritystä ja muuta toimijaa. Tulokset olivat hyvin rohkaisevia, koska suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi huomioivansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan.

73 prosentilla vastaajista joko on tai on suunnitteilla vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvä kirjallinen toimintasuunnitelma, kuten esimerkiksi ympäristösuunnitelma tai toimintaohjeet henkilöstölle. Myös Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja -sateenvarjomerkkiä pidettiin hyvänä ja hyödyllisenä uutena avauksena.

Monet matkailualan toimijat ovat tehneet jo vuosia hyvää työtä kestävän matkailun eteen. Haasteena on ollut kuitenkin se, että toimista ei ole välttämättä kerrottu kovinkaan tehokkaasti asiakkaille ja sidosryhmille.

 

Vinkkejä vastuullisuudesta viestimiseen

• Viestinnän voi aloittaa parilla konkreettisella omaa asiakaskuntaa kiinnostavalla aiheella, jotka viestivät organisaation ja yrityksen arvoista.
• Vastuullisuudesta on hyvä kirjata käytännön esimerkkejä rehellisesti, tunteita herättävästi ja yksinkertaisesti, mutta myös hauskasti.
• Kuvaile tuotetarjonnan esittelyssä mitä vastuullisuus tarkoittaa. 
• Viesti kuvien kautta. 
• Huomioi, että vastuullisuus on muutakin kuin ekologista vastuullisuutta.
• Laita sertifikaatti tai muu vastuullisuudesta kertova logo etusivulle ja linkitä mahdolliselle alasivulle.
• Jos käytössä ei ole sertifiointia tai ohjelmaa, tee lyhyt kuvaus etusivulle vastuullisesta toiminnasta ja linkitä mahdolliselle vastuullisuus-alasivulle.
• Kaikille kotisivujen kielille vähintään yksi lause vastuullisuudesta.
• Huomioi myös asiakkaiden kulttuuritausta.

Kymmenellä kyselyyn vastanneella yrityksellä ja muulla toimijalla oli puolestaan sertifiointi tai merkki. Pääasialliset syyt sertifiointiprosessin läpikäyntiin olivat yritysten oma halu kehittyä vastuullisena ja kestävänä toimijana sekä viestinnälliset ja taloudelliset hyödyt. Myös yrityksen ulkopuolelta tulleet suositukset sertifioinnin hyödyistä ovat vaikuttaneet sertifioinnin hankkimiseen.

Sertifikaatin hankkineet yritykset kertoivat hyötyvänsä sertifioinnista erityisesti liiketoiminnan kehittämisen sekä myönteisen yritysmielikuvan ja siitä viestimisen näkökulmasta. Yritykset saavat sertifioinneista myös suoria kustannussäästöjä esimerkiksi ruokahävikkiä vähentämällä tai energiansäästöratkaisujen avulla. Suurin osa kyselyyn vastanneista Visit Tampereen kumppanuusverkoston jäsenistä on kiinnostunut hankkimaan sertifioinnin, mutta kustannusten tulisi olla alle 500 € vuodessa.

 

Sertifioinnin hyötyjä yrittäjälle

• Tarjoaa systemaattisen ja käytännönläheisen toimintamallin kestävän matkailun kehittämiseen ja seurantaan. 
• Kehittää liiketoiminnan prosesseja, kuten tuotesuunnittelua, johtamista ja markkinointia.
• Auttaa yrityksiä parantamaan itseään: sertifiointiprosessin käyminen on koulutuksellista.
• Sitouttaa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen.
• Tehdyt toimenpiteet säästävät myös käyttökustannuksia. 
• Tuo matkailuyrityksen tekemän ympäristötyön näkyväksi ja luo luottamusta.
• Helpottaa rakentamaan positiivista mielikuvaa yrityksestä.
• Systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa harjoittava yritys on yleensä tehokkaampi.
• Toteuttamisprosessiin saa usein helpommin apua ja rahoitusta mm. uuden teknologian toteuttamiseksi.
• Sertifioinnin kautta mahdollisuus kasvattaa markkinaosuutta ja löytää uusia asiakkaita.
• Kestävän matkailun sertifioinnit avaavat ovia myös kansainvälisille markkinoille.

 

 

 

Lisää luettavaa