Visit Tampere kehittää tapahtumajärjestäjän digitaalista polkua - Visit Tampere

Visit Tampere kehittää tapahtumajärjestäjän digitaalista polkua

26.11.2018

Tapahtuman järjestäminen on moninainen prosessi, jossa pitää selvitellä muun muassa sopivia paikkoja, tarvittavia lupia, rakenteita, turvallisuutta, markkinointia ja taloutta. Tietoa on saatavilla paljon, mutta aina ei ole helppo tunnistaa, mitkä asiat koskevat juuri omaa tapahtumaa.

Visit Tampere ja Smart Tampere / Tampereen kaupunki ovat käynnistäneet hankkeen, jossa selvitetään, voiko tapahtumajärjestäjälle tarkoitettuja sisältöjä esittää dynaamisemmin. Tavoitteena on löytää tapoja, joilla tapahtumaa järjestävälle henkilölle näytetään räätälöityä sisältöä hänen omien tarpeidensa ja neuvonnan edetessä tekemien valintojensa mukaan.

Osana yhteistä hanketta Visit Tampere ja Smart Tampere etsivät tarjouspyynnön avulla toimijaa laatimaan Tapahtumajärjestäjän digitaalisen polun konseptin. Tiedonlähteenä käytetään etenkin Visit Tampereen tapahtumajärjestäjille suunnattua sivustoa ja tarpeen mukaan muita lähteitä ja sivustoja.

”Haluamme erityisesti auttaa kahta asiakasryhmää saamaan tarvitsemansa tiedot tapahtuman järjestämisestä Tampereella”, sanoo tapahtuma-asiantuntija Inka Helin Visit Tampere Oy:stä. ”Yksi ryhmä on aloittelevat tapahtumajärjestäjät – ja toinen ryhmä on kokeneet järjestäjät, jotka eivät vielä tunne Tamperetta tapahtumakaupunkina.”

Hankkeessa on mukana Visit Tampereen ja Smart Tampereen asiantuntijoiden lisäksi Tampereen kaupungin viranomaisia. Tärkeimpänä sidosryhmänä ovat tapahtumia järjestävät henkilöt. Konseptointia varten on jo haastateltu sekä tapahtumajärjestäjiä että henkilöitä, joilla ei ole kokemusta tapahtuman järjestämisestä. Jatkossa tuotettavat ratkaisut on testataan kohderyhmillä.

Tarjouspyyntöön voi tutustua Smart Tampereen kehittämisalustalla: http://projektit.smarttampere.fi/kehittaminen-ja-kokeilut/tapahtumajarjestajan-digitaalinen-polku

 

Lisätiedot
Inka Helin
Tapahtuma-asiantuntija, Visit Tampere Oy
inka.helin@visittampere.fi
puh. 040 800 4191

Lisää uutisia

19.09.2019
Tohlopille tuleva rata on ensimmäinen kaapelivetorata Suomessa, jossa käytetään kolmen vaijerin kannatustekniikkaa, joka on tarkoitettu ennen kaikkea pitkille radoille. Lisäksi kyseessä on Suomen ensimmäinen kaapelivetorata, joka on käytössä kesän lisäksi myös talvella!
18.09.2019
Visit Finland etsii yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Suomen parasta nousevaa hyvinvointimatkailun verkostoa Wellbeing EDEN Finland 2019 -kilpailussa, jossa Tampereen seudulta on edustettuna neljä eri toimijaa. Kilpailussa etsitään matkailuverkostoa, joka yhdistää hyvinvointia ja matkailua raikkaalla tavalla.
11.09.2019
Järvi-Suomen yhdeksän maakunnan maakuntajohtajat ja matkailutoimijat kokoontuivat syyskuussa Helsinkiin sopimaan Visit Finlandin ja Järvi-Suomen suuralueyhteistyöstä kansainvälisillä markkinoilla. Tilaisuudessa toimijat allekirjoittivat myös virallisen yhteistyösopimuksen.