Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Visit Tampere edistää matkailuekosysteemin digitaalisuuden kehittämistä. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä myös Visit Finlandin kanssa. Alueelliset toimenpiteet keskittyvät tiedolla johtamiseen ja datan hyödyntämiseen päätöksen teossa sekä digitaalisen asiakaspolun kehittämiseen.

Visit Tampere pyrkii siihen, että asiakkaan kokemus Tampereesta ja seudusta on mahdollisimman yhtenäinen ja eheä läpi kaikkien eri asiakaspolun vaiheiden. Eli pyrimme saumattomaan digitaaliseen kokemukseen ja asiakaspolkuun. Asiakaspolkuja kehitetään kunkin eri asiakasryhmän näkökulmasta ja pyritään varmistamaan sisältöjen yhtenäisyys ja saumattomuus niin Visit Tampereen kuin sen kumppaneidenkin kanavissa. Yhtenäiset teemat toistuvat samaan aikaan kaikessa markkinointiviestinnässä, niin kuvissa, videoissa kuin tekstisisällöissäkin.

Digikehitysohjelma ja digitiekartta

Vuoden 2020 aikana on digitaalisuuden kehittämistä työstetty Visit Finlandin destinaation digikehitysohjelman kautta. Visit Tampere asetti ohjelman tavoitteeksi saada konkreettisia työkaluja alueen digitaalisuuden kehittämiseen ja tehdä siitä systemaattisempaa 

Menestyksekkään matkakohteen analyysityökalun, sekä työpajojen kautta on muodostettu ensin tilannekuva ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma sekä digitiekartta. Tilannekuvasta kävi ilmi, että ostettavuuden kehittäminen vaatii eniten panostamista. Myös tiedolla johtamisen todettiin olevan vielä alkutekijöissään. Kehitysohjelman aikana tuli TEM:in kautta haettavaksi alueille kehittämisrahaa niin alueiden matkailun kehittämiseksi kuin matkailun elpymisen edistämiseksikin. Visit Tampere haki ja sai tätä rahaa matkailutuotteiden ostettavuuden kehittämiseen ja alueen tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseen. Tämä destinaation digikehitysohjelmassa käynnistetty työ jatkuu siis myös Digitrack-hankkeen turvin.  

Destinaation digikehitysohjelmassa tehdyn työn tuloksena on syntynyt Visit Tampereen digitiekartta, joka toimii selkärankana ja raameina digitaalisuuden kehittämiselle.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen kehittäminen on muun digitaalisuuden kehittämisen tavoin käynnistetty jo aiemmin Samoin vuoden 2020 aikana työstetty destinaation digikehitysohjelma antoi muiden toimenpiteiden kehittämisen ohessa työkaluja ja raameja myös tiedolla johtamiseen. Syksyllä 2020 pilotoitiin yhdessä tiedolla johtamista eri alustojen ja työkalujen hyödyntämisen näkökulmasta. Tästä pilotista saatiin oppeja myös jatkokehittämiseen ja kokemusta myös uusista data-alustoista aiemmin käytössä olleiden dashboardien ohella. 

Tällä hetkellä Visit Tampereen käytössä ovat muun muassa Visit Finlandin tietopalvelut, Visitory sekä Benchmarking Alliance.

Tulevat toimenpiteet tähtäävät siihen, että myös kumppanit pystyvät entistä paremmin hyödyntämään saatua tietoa ja tietoa pystytään paremmin valjastamaan niin alueen kuin yritystenkin liiketoiminnan kehittämiseen. Myös tässä toimenpiteitä sisältyy myös Digitrack-hankkeeseen. 

Olennainen kysymys tiedolla johtamisessa on se, että mikä on se hyöty mikä datasta saadaan ja miten se pystytään valjastamaan asiakashyödyksi ja lopulta myynneiksi. Pitää siis pohtia, että mitä tietoa asiakkaasta tarvitaan eri vaiheissa, mitä datalähteitä, tietoa tai dashboardeja meillä on tai ei ole tällä hetkellä ole käytettävissämme, miten saatu tieto jaetaan organisaation sisällä tai kumppaneiden kesken ja minkälaista analysoinnin kehittämistä alueella tarvitaan. Muun muassa edellä mainittuihin pyritään löytämään systemaattisia ratkaisuja tiedolla johtamisen kehittämisessä.  

Visit Finland DataHub

Visit Finland DataHub on kansallinen matkailutiedon varasto. Se on aktiivinen tietokanta, johon suomalaiset matkailualan yritykset voivat tallentaa tiedot yrityksensä tarjoamista tuotteista ja palveluista. Tiedot pääsee syöttämään rekisteröitymisen jälkeen ja niitä pääsee myös päivittämään itse.

Pirkanmaalaisten matkailuyritysten toivotaan lisäävän tuotetietonsa maksuttomaan Visit Finland DataHubiin mahdollisimman pian.

Visittampere.fi – sivustoa uudistetaan kevään 2022 aikana. Uudistuksen jälkeen yritysten tiedot siirtyvät visittampere.fi – sivustolle suoraan DataHubin tietokannasta ja tällä hetkellä käytössä olevat yritysten kohdekortit poistuvat. Siksi on tärkeää, että seudun yritykset lisäävät tuotetietonsa DataHubiin.