Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Digitrack

TEM:n rahoittaman Digitrack-hankkeen myötä Visit Tampereen kumppaniyritysten palveluja pyritään saamaan entistä paremmin ja kattavammin tarjolle digitaalisiin myyntikanaviin. Vuoden 2021 loppuun asti käynnissä olevassa hankkeessa keskitytään erityisesti yksittäisiä tapahtuma- ja kongressikävijöitä kiinnostaviin oheistuotteisiin. Myyntialustoina toimivat kansainvälisten online-matkanjärjestäjien kanssa sopimukset mahdollistava Bókun ja kotimaisille asiakkaille suunnattu Johku. 

Hankkeen tavoitteena on auttaa valmistautumaan koronaviruspandemian jälkeisen ajan kansainvälisiin tapahtuma- ja kongressimatkailijoihin, mutta poikkeustilanteen pitkittyessä markkinointia ja muita panoksia voidaan suunnata myös kotimaisille kävijöille. Tuotteistamistyötä tehdään yhteistyössä kilpailutetun konsultin kanssa, jolloin valituille kumppaniyrityksille pyritään tarjoamaan mahdollisimman valmis ratkaisu tuotteiden saamiseksi digimyyntiin. 

Hankkeessa keskitytään kansainväliset kriteerit täyttäviin vastuullisiin tuotteisiin matkailustrategian mukaisesti, ja lisäksi tiedolla johtamista varten luodaan oma data-alusta. Hankkeessa tehdään myös pilotteja myynnistä, markkinoinnista ja datan hyödyntämisestä. Hankkeessa tehdyn tuotteistamistyön myötä luodaan tuotteistamiskäsikirja tai tarkat ohjeet kansainväliseen tuotteistamiseen, joita yritykset voivat hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

 

6aika: Carbon Neutral Tourism

Vuoden 2021 loppuun asti kestävän Helsingin, Turun ja Tampereen yhteishankkeen päämääränä on vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön. 

Päätoteuttajana hankkeessa on Helsingin kaupunki ja partnereina Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki sekä Visit Tampere Oy. 

Tutustu hankkeen tekemiseen täällä ja tule mukaan kehittämään hiilineutraalia matkailua. 

Kestävän matkailun Hub

2018 – 2020 toteutettu Kestävän matkailun Hub –hankkeen tavoitteena oli auttaa rakentamaan uudistuvasta Särkänniemen alueesta vähähiilinen elämystalouden kärkikohde yhteistyössä Viiden tähden keskusta –ohjelman ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa 

Visit Tampere koordinoi hankkeen toteutuksen ja osatoteuttajina toimivat Ekokumppanit Oy, Suomen Itämeri-instituutti, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen Yliopisto.  

Lue lisää hankkeen tuloksista ja tutustu ilmastopositiivisen Särkänniemen tiekarttaan täällä.

Lakeland Finland –teemaverkostohanke

Lokakuun 2021 alussa käynnistynyt viiden maakunnan yhteinen Lakeland Finland – teemaverkostohanke (1.10.2021 – 30.9.2023) on jatkoa vuodesta 2018 jatkuneelle läntisen Järvi-Suomen maakuntien yhteistyölle.  Maakuntien luontaiset vahvuudet – ruuhkattomuus ja turvallisissa olosuhteissa tuotetut vastuulliset matkailupalvelut halutaan tuoda myös yksittäisten kansainvälisten asiakkaiden saataville helposti (digitaalisuus). Hankkeessa toteutettavin toimenpitein voidaan vastata koronatilanteen aiheuttaman matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen kehittämällä pk-yritysten tuotetarjontaa, matkailutuotteiden ostettavuutta ja digitaalista osaamista.