Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Ratkaisuja matkailun liikkumisen hiilijalanjälkeen

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut on Visit Tampereen koordinoima hanke, jossa kehitetään matkailijoiden vähähiiliseen liikkumiseen kannustavia palvelukonsepteja yhteistyössä Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten kanssa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen yliopisto.

Matkailijoiden liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä.

Kehitysteemat ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen painotus on seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Joukkoliikenteen ja matkailuyritysten lippuyhteistyön edistäminen ja uudet ratkaisut
  • Raideyhteyksien ja lähijunien matkailupotentiaalinen entistä parempi hyödyntäminen  – asemat liikkumisen palveluiden ja matkailun solmukohtina
  • Matkailijoiden liikkumisen ja matkaketjujen tietopohjainen palvelukehitys – datan koonnin menetelmät, hiilijalanjäljen mittarointi, kompensointiratkaisut
  • Luontokohteiden kestävä saapuminen – joukkoliikenteen ja sähköisen liikkumisen palveluratkaisut

Monipuolinen yhteistyö onnistumisen avaimena

Sustainable Tourism Mobility -hanke hyödyntää eurooppalaisia matkailun kestävän liikkumisen esimerkkejä, käyttäjälähtöistä tutkimusta ja palvelumuotoilua. Yhteistyö matkailukohteiden ja yritysten kanssa on alkanut tarvekartoituksella, jonka pohjalta järjestetään työpajoja, joissa kehitetään esimerkiksi lippuyhteistyötä ja julkiseen liikenteeseen tai pyöräilyyn yhdistettyjä palvelupaketteja. Hankkeessa tunnistetaan keskeisiä kestävän liikkumisen kehitysmahdollisuuksia ja tavoitteita, luodaan kumppanuuksia näiden toteuttamiseksi, laaditaan matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmat osallistuvien matkailukohteiden ja yritysten kanssa sekä toteutetaan 3–5 palvelukonseptin kokeilua.

Uusia palveluita yhdessä matkailuritysten kanssa

Yhteistyöyrityksille hanke tarjoaa konkreettisia malleja matkailijoiden vähähiilisen liikkumisen palvelukehitykseen ja mahdollisuuden osallistua Pirkanmaan hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen. Toimenpiteet luovat uutta tietoa kestävän liikkumisen palveluratkaisuista ja niiden liiketaloudellisesta potentiaalista sekä edistää matkailualan yhteistyötä ja osaamista vastuullisen matkailun kehitystyössä. Hankkeesta saatua tietoa voidaan soveltaa muille alueille ja kohteisiin esimerkiksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta.

Sustainable Tourism Mobility -hanke saa rahoitusta Pirkanmaan liiton myöntämästä REACT-EU EAKR-ohjelmasta. Hanke jatkuu vuoden 2023 elokuun loppuun saakka.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Matti Pollari
Visit Tampere Oy
matti.pollari@visittampere.fi

Johanna Leino
Suomen Itämeri-instituutti
johanna.leino@tampere.fi

Kirsikka Kaipainen
Tampereen yliopisto
kirsikka.kaipainen@tuni.fi

 

Lisätietoja:

Matti Pollari

Projektipäällikkö, kestävän matkailun kehitys

Työpöydällä yhdessä Helsingin ja Turun kanssa toteutettava 6aika: Carbon Neutral Tourism -hanke sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman alueellinen edistäminen. Pyörämatkailu ja Pispala lähellä sydäntä.