Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Anniskelulupa ja -ilmoitus

Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen eli Tampereella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäisiä lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tilaisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.
Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueella olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniskelun hoitamiseen.

Mikäli tapahtuma-alue on ennakkoon hyväksytty anniskelualueeksi, anniskeluluvan omaava toimija voi anniskella alueella Aluehallintoviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tehdään viimeistään kolme päivää ennen anniskelun alkua. Alueen hyväksyntää anniskelualueeksi voi hakea alueen omistaja tai haltija. Tapahtumajärjestäjä voi tältä tiedustella, onko aluetta ennakkohyväksytty.

Entiset A-, B- ja C-luvat ovat poistuneet sekä osa henkilöstölle asetetuista kriteereistä on muuttunut. Nykyään anniskelualueella työvuorossa on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jolle ei aseteta pätevyysvaatimuksia.

Lisätietoja (Aluehallintovirasto)