Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun luvat

Jos tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua, siitä on tehtävä ilmoitus Tampereen kaupungin elintarvikevalvontaan. Tapahtuman järjestäjän tulee varmistua siitä, että tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvat elintarvikehuoneistot on hyväksytty tai siitä on tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon.

Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tampereella valvontaviranomainen on Tampereen kaupungin Elintarvikevalvonta. Ilmoitus on tehtävä vähintään neljä päivää ennen toiminnan aloittamista.

Pienimuotoisesta toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, ei ilmoitusta vaadita.

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että toimijat, jotka maahantuovat eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten juustoja ja lihajalosteita), tekevät kirjallisen ilmoituksen ensisaapumistoiminnastaan Eviraan. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Lemmikkieläinten tuominen tapahtuma-alueelle on sallittua, ellei tapahtuman järjestäjä ole sitä erikseen kieltänyt. Järjestyslaki kuitenkin kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Edellä mainituista riippumatta näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin ja niiden osiin, joihin asiakkailla on pääsy.

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtumansa sisällä tuotettavasta toiminnasta.

Anniskelulupa ja -ilmoitus

Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi. Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen eli Tampereella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 kuukautta. Tilapäisiä lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tilaisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.
Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueella olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniskelun hoitamiseen.

Mikäli tapahtuma-alue on ennakkoon hyväksytty anniskelualueeksi, anniskeluluvan omaava toimija voi anniskella alueella Aluehallintoviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tehdään viimeistään kolme päivää ennen anniskelun alkua. Alueen hyväksyntää anniskelualueeksi voi hakea alueen omistaja tai haltija. Tapahtumajärjestäjä voi tältä tiedustella, onko aluetta ennakkohyväksytty.

Entiset A-, B- ja C-luvat ovat poistuneet sekä osa henkilöstölle asetetuista kriteereistä on muuttunut. Nykyään anniskelualueella työvuorossa on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, jolle ei aseteta pätevyysvaatimuksia.

Lisätietoja (Aluehallintovirasto)

Tupakkatuotteiden myyntilupa

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen. Luvan käsittelyaika on noin kuukausi. Sähkösavukkeiden mainontakielto on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä.

Lisätietoa myyntiluvasta löydät Tampereen kaupungin Terveydensuojelun sivuilta.

Lue lisää