Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Eri tahojen tiedottaminen tapahtumasta

Lupien ja ilmoitusten lisäksi tapahtumasta on tiedotettava eri tahoja. Tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Tapahtumasta on tiedotettava kaikkia niitä tahoja, joiden toimintaan tapahtumalla voi olla vaikutuksia, mutta joille ei erillistä lupahakemusta tai ilmoitusta tehdä. Näin tapahtumajärjestäjä välttyy mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Tiedotettavia tahoja löytyy niin kaupungin yksiköistä kuin muistakin toimijoista.

Tieliikennekeskus valvoo liikennettä sekä Tampereen saapumisteillä että suurimmilla kaduilla kaupungin sisällä. Suurista tapahtumista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta liikenteeseen, on hyvä tiedottaa tieliikennekeskusta. Keskus voi tarvittaessa alentaa nopeuksia tai tiedottaa ennakoivasti mahdollisista ruuhkista. Tieliikennekeskusta on myös tiedotettava mahdollisista suurista kuljetuksista, runsaasta lentokenttäliikenteestä tai arvovieraiden kuljettamisesta.

Tampereen kaupungin Joukkoliikennettä on tiedotettava, jotta osataan ennakoida liikkumista, bussien tarvetta tai huomioida mahdolliset poikkeusreitit. Joukkoliikennettä on hyvä tiedottaa myös konserteista, peleistä sekä turnauksista.

Tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheissa joudutaan pysäköimään ajoneuvoja tapahtuma-alueelle. Tästä on tiedotettava Tampereen kaupungin pysäköinninvalvontaa, jotta vältyttäisiin huomautuksilta. Lisäksi varmistetaan paikan vuokraajalta mahdollisuus pysäköidä alueelle ja haetaan tarvittaessa asiaankuuluvat pysäköintiluvat.

Myös lähialueen asukkaita on tiedotettava tapahtumasta, joista voi syntyä melua tai vaikutuksia asukkaiden liikkumiseen. Tiedottaminen toteutetaan jakamalla tiedotteita lähitaloihin ja ilmoittamalla tapahtuma-alueella jo ennakkoon tapahtumasta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot.

Jos kaupungilla järjestetään tv-kuvauksia tai vastaavia, on kuvausten sijainnista tiedotettava poliisia ja pelastuslaitosta, jotta nämä osaavat varautua mahdollisiin hälytystilanteisiin. Jos kuvausryhmien välineistöä tai johtoja joudutaan sijoittamaan kadulle, on asiasta tiedotettava Katutilavalvontaa. Jos kyseessä on laajempi kuvausprojekti, voi toiminnalle joutua hakemaan Katutilavalvonnalta katuluvan.

Tutustu myös katukuvauslupaan ja katulupaan.

Lue lisää