Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Esteettömän tapahtuman helppo liikkua -kriteerit

Kulkuyhteydet

 • Tapahtumapaikka sijaitsee toimivien julkisten liikenneyhteyksien varrella, lähellä julkisen liikenteen pysäkkiä.
 • Tapahtumapaikan lähellä on esteettömiä autopaikkoja (leveys 3,6 m), jotka ovat asianmukaisesti merkittyjä ja sijaitsevat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
 • Saattoliikenteen pysähdyspaikka sijaitsee esteettömän sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
 • Kulkureitit esteettömiltä autopaikoilta ja tontin rajalta sisäänkäynnille ovat helposti havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia.
 • Kulkureittien leveys on vähintään 1,2 m eikä kulkureiteillä ole mainoksia tai kalusteita.
 • Kulkureiteillä olevissa tasoeroissa (esim. reunakivet tai portaat) rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5 % ja katettuna enintään 8 %.
 • Opasteet ovat selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia (kirjasinkoko vähintään 7–10 cm, kun lukuetäisyys on 1–3 m) sekä niissä on selkeä tummuuskontrasti tekstin ja taustan tai symbolin ja taustan välillä. Opastus on katkeamaton.

Tapahtumapaikka

 • Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti tunnistettavissa.
 • Sisäänkäynti on toteutettu ilman tasoeroja, tai portaiden oheen on rakennettu loiva luiska (luiskan leveys vähintään 90 cm ja kaltevuus enintään 8 %) tai hissi. Luiska ja portaat on varustettu molemminpuolisilla käsijohteilla.
 • Sisäänkäyntitasanteen koko on vähintään 1,5 x 1,5 m.
 • Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin esteetön sisäänpääsy on opastettu.
 • Ovi on automaattisesti aukeava tai kevyttoiminen ja avattavissa yhdellä kädellä. Oven vapaa leveys on vähintään 85 cm ja mahdollisen kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.
 • Jos sisäänkäynnissä on pyöröovi, on vieressä myös kevyttoiminen kääntö- tai liukuovi.
 • Tuulikaapista pääsee kulkemaan pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla ilman että jää kahden oven loukkuun. Tuulikaapin on oltava tarpeeksi tilava, varsinkin jos toinen tai molemmat ovet avautuvat tuulikaappiin.
 • Oven avauspuolella on vähintään 40 cm leveä vapaa tila eli oven ja nurkan, pilarin, kiintokalusteen tms. esteen välinen etäisyys vähintään 40 cm.
 • Ovi ei avaudu suoraan mahdollisen luiskan tai portaiden eteen.
 • Lasiovissa on 1,4-1,6 m:n korkeudella lasista selvästi erottuvat havaintomerkit tai lasi on jaettu vaakasuunnassa puitteella.
 • Kulkuväylien leveys on vähintään 1,5 m, jolloin tilaa on riittävästi myös ohittamiseen.
 • Kulkuväyliä ei ole kavennettu kalusteilla, mainoksilla tms.
 • Aulassa ja käytävillä on selkä- ja käsinojallisia istuimia levähtämistä varten.
 • Useampikerroksissa rakennuksissa on käytössä vähintään 8 hengen standardihissi (korin sisämitat 1,1 m x 1,4 m).
 • Portaissa ja luiskassa on käsijohde molemmilla puolilla, ja porrasaskelmien reuna on merkitty hyvin erottuvalla tummuuskontrastilla.
 • Tapahtumapaikalla on määräykset täyttävä esteetön wc. Esteetön kulku wc-tilaan on opastettu.
 • Hätätilanteessa käytettävät poistumisreitit ovat opastettuja ja valaistuja.
 • Auditoriossa/seminaaritilassa on pyörätuolipaikkoja useammalla rivillä ja niihin on esteetön kulku. Avustajia varten on sijoitettu istumapaikat pyörätuolipaikkojen viereen.
 • Esiintyjän paikalle on esteetön kulku.
 • Oheistilat, kuten kahvila ja ryhmätyötilat ovat esteettömiä (sisäänkäynti, kulkuväylät, kalusteet yms.).
 • Valaistus on tasainen, riittävä ja häikäisemätön.
 • Tilassa on toimiva induktiosilmukka. Tila on merkitty induktiosilmukan tunnuksella.
 • Aulatiloissa on käytetty vaimentavia pintoja kaikuvuudesta johtuvan melun vähentämiseksi.
 • Tilassa on hyvä ilmanvaihto.
 • Tapahtuman osallistujia ja henkilökuntaa on kehotettu välttämään voimakkaita hajusteita. Siivouksessa ei käytetä voimakkaasti tuoksuvia pesuaineita.

Tapahtuman sisältö

 • Tapahtumaan on järjestetty kirjoitus-/viittomakielen tulkkaus sekä tarvittaessa muuta tulkkausta.
 • Tulkkeja varten on järjestetty tarvittavat tilat ja välineet.
 • Tulkkien ja tapahtumaan osallistuvien on tarvittaessa mahdollisuus saada esitysmateriaalit etukäteen.
 • Tilaisuuden kaikissa puheenvuoroissa käytetään mikrofonia (sekä puhujat että yleisö).
 • Puheenvuorot esitetään riittävän hitaasti, jotta tulkit ehtivät tulkata ne.
 • Esitysmateriaali on selkeää (ei tekstiä kuvan päällä, teksti erottuu tummuuskontrastina taustasta ja kirjainkoko on suuri).
 • Luennoitsija/kouluttaja on valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, kuten kuvia ja videoita.
 • Jos tapahtumassa näytetään videoita, niissä on kielensisäinen tekstitys ja tarvittaessa myös kuvailutulkkaus.
 • Jaettava materiaali on saatavilla eri muodoissa (myös esimerkiksi pistekirjoituksella ja selkotekstinä).
 • Tiedottaminen
 • Tapahtumaa mainostettaessa kerrotaan mahdollisimman tarkasti sijainti ja paikan esteettömyys, tulkkaus- ym. järjestelyt sekä lisätietojen antajan yhteystiedot ja saapumisohje (julkisilla kulkuvälineillä, omalla autolla tai taksilla).
 • Valitaan teknisesti esteettömät ja käytettävyydeltään hyvät viestintävälineet ja -kanavat eli huolehditaan siitä, että välineet, kanavat ja käytetyt viestintämateriaalit ovat saavutettavia myös esimerkiksi erilaisia apuvälineitä kuten ruudunlukuohjelmia käyttävien henkilöiden kannalta.
 • Tapahtumasta tiedotetaan eri kielillä, tarvittaessa myös viittomakielellä ja selkokielellä.
 • Tapahtumaan on mahdollista ilmoittautua myös sähköpostitse ja puhelimitse, ei pelkästään verkko-lomakkeella.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään mahdollisesta avuntarpeesta, apuvälineistä ja allergioista.
 • Tapahtuman materiaalit ovat saatavilla saavutettavassa muodossa, esimerkiksi verkkosivuilla.
 • Tapahtumasta on mahdollista antaa palautetta eri kanavien kautta.

Kokemus, että on tervetullut

 • Tapahtuman järjestäjät suhtautuvat myönteisesti esteettömyyteen.
 • Asiakaspalvelu on yhdenvertaista ja kaikkia arvostavaa.
 • Järjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan. Tapahtumaan on tarvittaessa hankittu myös yleisavustaja.
 • Järjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi muista osallistujista.
 • Oma avustaja pääsee tapahtumaan maksutta.
 • Tapahtumassa on osoitettu, että syrjintä ja häirintä ovat siellä kiellettyjä (esimerkiksi asiasta kertova kyltti sekä ohjeet, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä tapahtuman aikana, jos havaitsee syrjintää tai häirintää).

 

Lähde:

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
Lue lisää: Helppo liikkua