Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman järjestäjä on päävastuussa tapahtuman jätehuollon järjestämisestä ja roskaantuneiden alueiden jälkisiivouksesta.

Erillinen jätehuoltosuunnitelma vaaditaan suuremmilta yleisötilaisuuksilta, etenkin jos niissä on tarjolla ruokaa tai juomaa. Suunnitelmaa voidaan edellyttää myös muissa ehdoissa tai viranomainen voi erikseen pyyttää sitä. Suunnitelma on hyväksytettävä Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköllä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Vaikka jätehuoltosuunnitelmaa ei tapahtuman luonteen takia tarvitsisikaan hyväksyttää, on suunnitelma silti hyvä tehdä, sillä yksikään tapahtuma ei ole roskaton. Tapahtumajärjestäjän kannattaa tehdä oma muistio siitä, millaisia roskia tapahtumasta syntyy, miten niiden syntyä voidaan ehkäistä ja miten jätehuolto tapahtumassa syntyvien jätteiden osalta järjestetään.

Jätehuoltosuunnitelmasta on käytävä ilmi mm. seuraavat asiat:

  • Arvio tapahtuman kävijämäärästä sekä muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätelajeittain (esim. sekajäte, kartonki/pahvi, biojäte, metalli, lasi)
  • Jätteen keräysastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
  • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
  • Jäteastioiden tyhjennystiheys (monipäiväiset tapahtumat)
  • Jätteen kuljetusyhtiö
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
  • Tilaisuudesta vastaavan yhteystiedot, puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana

Tapahtumien jätehuoltoa määrittelevät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jos tapahtumassa syntyy jätettä yli 50 kg, jätteestä on suositeltavaa erotella ainakin pahvi ja biojäte. Jos energiajätteeksi soveltuvia jätteitä syntyy yli 50 kg, nekin on syytä lajitella.

Jätelaki määrittelee jätteen käsittelylle etusijajärjestyksen. Ensisijaisesti jätteen määrää on pyrittävä minimoimaan, toissijaisesti on syntynyt jäte pyrittävä uusiokäyttämään, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavalla. Jos kierrättämätöntä jätettä kuitenkin syntyy, on sen loppukäsittelystä huolehdittava.

Lue lisää