Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita - Visit Tampere

Lupa sijoittaa teiden ja katujen varsille tapahtumaopasteita

Valtion ylläpitämien maanteiden (Tampereella valtatiet 3, 9 ja 12 sekä kantatie 65) osalta lupakäytäntö uudistui 24.8.2016. Tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei enää tarvitse hakea erillistä lupaa ELY-keskukselta.

Tilapäisten opasteiden ja niiden sijoittelun on noudatettava Liikenneviraston määräyksiä tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Ilmoittaja on velvollinen perehtymään määräyksiin huolellisesti. Tilapäisten opasteiden tulee selvästi erottua virallisista liikennemerkeistä. Niitä ei saa sijoittaa liittymäalueille, alle 100 metrin päähän liittymistä, varoetäisyyttä lähemmäksi liikennemerkkejä tai moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille. Niitä ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin rakenteisiin paitsi valaisinpylväisiin, joihin kiinnittäminen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista. Opasteet on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.

Tampereen kaupungin katuverkon alueelle sijoitettaville tapahtumaopasteille tarvitaan edelleen aina lupa. Luvan myöntää Tampereen kaupungin Kiinteistötoimi. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella; käsittelyaika on vähintään kolme viikkoa. Suurista sisääntuloväylistä kaupungin ylläpitämiin teihin lukeutuvat Hervannan valtaväylä sekä osia Teiskontiestä (Kekkosentien liittymän länsipuolinen osuus) ja Lempääläntiestä (Kuokkamaantien pohjoispuolinen ja Lahdenperänkadun eteläpuolinen osuus). Yksityisteillä luvan myöntää tien omistaja.

Opasteita ei saa kiinnittää liikennemerkkipylväisiin. Niitä ei saa sijoittaa myöskään risteysten näkemäalueille eikä autojen pysähtymismatkalle ennen suojatietä, liikennevaloja tai risteävää tietä (ks. taulukko).

Mainokset kaupunki pyrkii pääsääntöisesti ohjaamaan kiinteille mainospaikoille. Tampereen kaupunki välittää tapahtumajärjestäjille maksuttomia mainospaikkoja – lue lisää täältä.

Lue lisää