Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Maankäyttölupa

Tapahtumien järjestäminen Tampereen kaupungin omistamilla yleisillä alueilla kuten toreilla ja puistoissa on maksullista ja vaatii aina maanomistajan maankäyttöluvan. Lupa-anomukset osoitetaan kaupungin Tilaomaisuuden hallinnalle. Suuret tapahtumat vaativat erilliset neuvottelut. Katualueiden osalta luvat myöntää Katutilavalvonta (ks. Katulupa).

Kun ryhdyt suunnittelemaan tapahtumaa, selvitä aina ensin Tampereen suunnittelukalenterista ja maanomistajalta muut samanaikaiset tapahtumat!

Luvan saajan on sovittava erikseen kaupungin eri yksiköiden kanssa tapahtumaan mahdollisesti liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista. Tapahtumajärjestäjältä voidaan periä erikseen määriteltävä takuusumma mahdollisten jälkisiivouskulujen kattamiseksi. Ongelmitta sujuneen tapahtuman jälkeen takuusumma palautetaan.

Jos tapahtuma kestää yli 7 vuorokautta, on tapahtuman kalusteille (teltat, aidat ja muut näkyvät kalusteet), pyydettävä kaupungin hyväksyntä. Hyväksyntä anotaan maankäyttöluvan yhteydessä Tilaomaisuuden hallinnalta, ja arvioinnin kalusteista tekee Tampereen kaupungin kaupunkikuva-arkkitehti.

Jos olet järjestämässä tapahtumaa ravintolaan tai muuhun tapahtumatilaan, jossa on pysyvä henkilökunta, edellä mainittuja lupia ei tarvita. Ravintolan henkilökunta hoitaa järjestelyt.

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kannattaa erikseen määritellä myös tapahtuma-alueelle pysäköitävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto mukaan lukien huoltoajot; Tilaomaisuuden hallinta välittää kopion luvasta Pysäköinninvalvonnalle.

Vuokrattavalle alueelle sijoitettavista anniskelupaikoista Tampereen kaupunki veloittaa asiakaspaikkakohtaisen lisämaksun.

Maankäyttöluvan hakemisen aikataulu riippuu halutusta paikasta, ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta. Vähemmän kiireisinä aikoina ja paikkoina saattaa riittää noin 1 – 3 kk, mutta toisinaan on syytä varata paikka jopa 24-36 kk ennen tapahtumaa.

Katulupa

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista kokonaan tai osittain ja siitä johtuen tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle katulupa. Katuluvan myöntää Tampereen kaupungin Katutilavalvonta. Katulupaa on haettava viimeistään 14–21 vuorokautta ennen kadun sulkemista.

Katulupahakemuksen liitteenä on toimitettava suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen sujuvuudesta vastaa tapahtumajärjestäjä ja tämän velvollisuutena on järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajia ja tarvittavat liikennemerkit. 

Jos suljettavalla kadulla kulkee bussireitti, on tapahtumajärjestäjän sovittava Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kanssa tilapäisistä reiteistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Linja-autoreittien kannalta kaikkia katuja ei voi sulkea, vaan avoimeksi on aina jätettävä Hämeenpuisto, Itsenäisyydenkatu, Rautatienkatu, Satakunnankatu ja Ratinansilta. Joidenkin katujen sulkeminen voi lisäksi olla mahdotonta pelastusliikenteen vuoksi.

Hyväksytty suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä on toimitettava myös poliisille ja pelastusviranomaiselle. Suunnitelma kuuluu yleisötilaisuusilmoituksen liitteisiin. Kadun sulkemisesta on toivottavaa tiedottaa myös lähialueen asukkaita, joihin kadun sulkemisella voi olettaa olevan vaikutuksia. Tiedottaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla lähitaloihin tiedote asiasta ja tiedottamalla suljettavan osuuden läheisyydessä jo etukäteen sulkemisesta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot mahdollisten yhteydenottojen varalle ja ajankohta, jolloin toiminnalla katsotaan olevan vaikutuksia asukkaille tai kadun käyttäjille.

Lupa järjestää tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen luvan. Jos tapahtuma edellyttää maantien sulkemisen muulta liikenteeltä, on haettava lupa ELY-keskukselta. Esimerkiksi ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

 

 

Lue lisää