Sosiaalinen media - Visit Tampere

Sosiaalinen media

Lähes jokaista tapahtumaa markkinoidaan nykyään sosiaalisessa mediassa eli somessa. Somen etuja ovat edullisuus, sosiaalisuus, mahdollisuus räätälöidä erilaisia viestejä eri vastaanottajille ja nopeus. Tärkein ominaisuus on nimenomaan sosiaalisuus. Vaikka somessa voi julkaista tiedotteita ja ilmoituksia tehokkaasti, sen varsinainen vahvuus on kuitenkin olla yhteydessä tapahtumista kiinnostuneisiin ihmisiin. Yksinkertaisimmillaan yhteydenpito voi olla vastaamista viesteihin ja yksinkertaisia kysymyksiä, mutta se voi myös tarkoittaa äänestyksiä ja kilpailuja ja hankkeita, joissa yleisöllä on suuri rooli.

Jokaisen tapahtuman kannattaa asettaa some-vastaava, jonka vastuulla on olla säännöllisessä yhteydessä yleisöön somen kautta. Säännöllisyys on olennaista. Kannattaa tehdä some-suunnitelma, jossa suunnitellaan realistisesti, kuinka usein eri kanavissa kommunikoidaan.

Kanavasta riippuen voidaan ajatella, että päivityksiä julkaistaan ympäri vuoden esimerkiksi kerran viikossa tiivistäen tahtia noin kertaan päivässä tapahtumaa välittömästi edeltäväksi ajaksi. Kanavissa on tässä merkittäviä eroja: esimerkiksi Twitterissä voi hyvin julkaista monta kerran päivässä myös samasta aiheesta, kun taas Facebookissa se olisi liikaa. On tärkeää varmistaa, että julkaisuissa on riittävästi säännöllisyyttä, sillä perustettu mutta päivittämätön kanava antaa huonon vaikutelman koko tapahtumasta. Jos some-päivittäjä on menossa vaikka lomalle, hän voi ennen lomaansa laatia ajastettuja julkaisuja, jotka tulevat itsellään julki loman aikana. Tässäkin tilanteessa on kuitenkin hyvä, jos joku voi toimia varahenkilönä siltä varalta, että someen tulee kysymyksiä yleisöltä, kommentointi vaatii moderointia tai jotakin odottamatonta tapahtuu (merkittävät turvallisuusuhkat, tapahtuman esiintyjän sairastuminen/kuolema jne).

Onnistuneen some-markkinoinnin kulmakiviä:

  • Päivitysten säännöllisyys
  • Yleisön kutsuminen vuoropuheluun
  • Kuvat, videot ja muut eloisat sisällöt
  • Nopea reagoiminen
  • Sisältöjen soveltaminen eri kanaviin ja eri kohdeyleisöille
  • Oikeiden kanavien valinta
  • Ajoittaiset erikoishankkeet kuten kilpailut, äänestykset ja tempaukset
  • Seuraajille varattu VIP-sisältö (esim. kurkistukset kulissien taakse, making-of-sisällöt)

Some-kanavat muuttuvat niin nopeasti, että tapahtuman some-vastaavan on seurattava muutoksia jatkuvasti. Tällä hetkellä suosittuja kanavia ovat muun muassa Instagram, Facebook, YouTube ja Twitter, mutta tilanne saattaa jo sinun lukiessasi tätä opasta olla toinen.

Lue lisää