Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Vinkkejä poikkeusolojen tapahtumiin

Päivitetty: 04.06.2020

Yleisohjeet

Järjestäessäsi tapahtuman, noudata THL:n ja OKM:n ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämisestä poikkeusoloissa.

Tähän artikkeliin on koottu muutamia vinkkejä turvallisten tapahtumien järjestämiseen poikkeusoloissa. Selvitä aina asianmukaisten viranomaisten kanssa, onko tapahtumasi toteutettavissa turvallisesti!

Tiedotus

Kaikkien on tehtävä osansa. Ihmiset suhtautuvat eri tavoilla rajoituksiin, toiset pyrkivät seuraamaan ohjeistuksia parhaansa mukaan, toiset eivät. Kävijöille on hyvä ilmoittaa selkeästi, miten heidän odotetaan tapahtumassa toimivan ja että näillä toimenpiteillä pyritään estämään viruksen leviämistä.

Missä tiedottaa järjestelyistä

 • Nettisivut: tapahtuman ja tapahtumapaikan sivut, lipunmyyjän sivut (pyydä lukemaan ja hyväksymään turvallisuusohjeet ennen lipunostoa)
 • Sosiaalinen media
 • Sähköpostimuistutukset
 • Tapahtuman mobiilisovellus
 • Näkyvät kyltit paikan päällä (ml. paikat, jossa ihmiset jonottavat, infopisteet, narikat)

Miten tiedottaa

 • Selkeästi ja tarvittaessa useammalla kielellä
 • Henkilökunta voi näyttää esimerkkiä ja siten ohjata osallistujia
 • Käytä kuvia ja videoita tai muita visualisointeja, joissa demonstroidaan ohjeiden noudattamista
 • Kuulutukset ja juonnot (muista saavutettavuus!)
 • Pyydä esiintyjiä kertomaan toimintavoista ja näyttämään esimerkkiä

Saapuminen ja poistuminen

Turvallisuusohjeita on noudatettava koko ajan riippumatta siitä, onko asiakas tulossa, lähdössä tai tapahtumapaikalla. Huomioi myös saapumis- ja poistumisjärjestelyistä tiedottaminen ennen tapahtumaa.

 • Tee suunnitelma paikalle saapumiseen ja poistumiseen, tiedota kävijöitä toimenpiteistä selkeästi.
 • Selvitä mahdollisimman turvalliset julkisen liikenteen mahdollisuudet.
 • Pyydä osallistujia ilmoittautumaan myös maksuttomiin tapahtumiin. Osallistujamäärän lisäksi on hyvä tietää osallistujien henkilöllisyydet, jotta altistuneita henkilöitä voidaan tarvittaessa jäljittää.
 • Koko päivän kestäviin tapahtumiin voi järjestää esimerkiksi aikataulutetun osallistumisen, jossa asiakas voi tulla paikalle tiettyyn aikaan. Huolehdi, että paikalla ei missään vaiheessa ole liikaa ihmisiä.
 • Urheilutapahtumissa, teatteriesityksissä ja muissa tapahtumissa, joissa asiakkailla on oma paikka, lähimpänä uloskäyntiä olevat voidaan ohjeistaa poistumaan ensin. Tee selkeät ohjeistukset ja järjestä henkilökuntaa opastamaan.
 • Hätätilanteessa säännöistä voidaan joutua poikkeamaan. Hätäpoistumisesta on hyvä tarvittaessa keskustella viranomaisten kanssa.
 • Huomioi myös tapahtumapaikalla vierailevat ulkopuoliset tahot (esim. tavarantoimittajat sekä muut tahot).

Tapahtumapaikka

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Henkilömäärä on rajattava siten, että yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa henkilöiden väliin jää vähintään 1 – 2 metriä.

Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. 

Tiloihin, joissa ei ole istumapaikkoja, voi merkitä turvaetäisyydet hyödyntäen esim. erilaisia tilanjakajia. Jos merkitset turvavälejä lattiaan, huomaa, että merkit peittyvät helposti.

Kävijöille on annettava selkeä ohjeistus ennen tapahtumaa ja sen aikana, ja kävijöiden on noudatettava ohjeita.

Käsienpesupisteet

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Huolehdi, että paikalla on käsienpesupisteitä tai käsidesiä, jossa on tarpeeksi suuri alkoholipitoisuus. Varmista saippuan, käsidesin ja käsipaperin riittävyys.

Opasta työntekijöitä ja tapahtumakävijöitä noudattamaan hyvää käsihygieniaa.

 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Jonottaminen

 • Mahdollisuuksien mukaan järjestä tilaisuutesi niin, että siellä ei tarvitse jonottaa. Huomioi myös pysäköintipaikoilta saapuminen.
 • Jonojen syntymistä voi estää esimerkiksi suosimalla sähköisiä ennakkolippuja ja asettamalla kävijöille porrastetut saapumisajat. Jos alueella on useampi sisäänkäynti, voi asiakkaita jakaa eri sisäänkäynneille. Huomioi myös se, että ihmiset saattavat myöhästyä omista aikaikkunoistaan tai muuten saapua paikalle väärään aikaan.
 • Jos paikalla on lipunmyyntipisteitä, lipuntarkastus- tai rekisteröitymispisteitä, tai narikka, avaa mahdollisuuksien mukaan useampi piste riittävien etäisyyksien päähän toisistaan.
 • Jonoihin voi varautua etukäteen merkitsemällä turvavälit tai rajaamalla jonoja aidoilla tai köysillä. Mikäli jonottaminen tapahtuu yleisellä alueella, huomioi myös ohikulkijat ja pelastusliikenne.
 • Laita alueelle kylttejä, jossa opastetaan toimintatavat, turvavälit, käsihygienia, käteisen rahan käyttö muut mahdolliset rajoitteet.
 • Järjestä myös turvallinen jonosta poistuminen.

Narikka ja turvatarkastus

 • Mikäli tapahtumaan osallistuville tehdään turvatarkastukset, kannattaa harkita laukkukieltoa tai muita rajoituksia laukkujen tuomiseen paikalle, jotta turvatarkastuksessa ei tarvitse koskea ihmisten tavaroihin.
 • Narikoiden toimintaan on tehtävä selkeät säännöt. Narikkalippuja käytettäessä on huolehdittava riittävästä hygieniasta ja omatoiminarikoissa pidettävä huolta turvaetäisyyksistä.

Tarjoilu- ja anniskelualueet

 • Muistuta henkilöstöä hygieniaohjeista. Elintarvikkeisiin, ruoan valmistusvälineisiin ja tarjoiluastioihin kosketaan vain puhtain käsin. Kertakäyttökäsineitä on oltava riittävästi tarjolla niiden käyttöä varten.  
 • Kädet pestään usein vedellä ja saippualla. Jatkuvan vesipesun aiheuttamien iho-ongelmien ehkäisemiseksi voi käyttää myös alkoholipitoista käsihuuhdetta, kun käsissä ei ole tahroja. 
 • Ruoka jaetaan valmiina annoksina asiakkaille.

Henkilökunta

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Henkilökunnalla vuorostaan on tärkeä tehtävä huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta sekä pitää huoli siitä, että vierailijat ovat saaneet ohjeistukset. Töihin tullaan vain terveenä ja sairastuneet tai altistuneet seuraavat THL:n ohjeita. Tartuntatautiriskin arvioinnin tueksi kannattaa hakea tukea myös omasta työterveyshuollosta sekä kuulla työntekijöitä ja työsuojeluvastaavia. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen.

Tapahtumajärjestäjän kannattaa harkita koronavirustoimista vastaavan henkilön tai työryhmän nimeämistä, joka huolehtii, että:

 • tapahtumalla on kattava suunnitelma koronamääräysten ja ohjeiden noudattamiseksi
 • noudatetaan virallisia, ajantasaisia ohjeistuksia ja tapahtuman olemassa olevat turvallisuusohjeistukset toimivat yhteen uusien ohjeistusten kanssa
 • henkilökunta tietää, miten toimitaan, opastaa toimintatavoissa
 • henkilöstöresursseja on riittävästi, huomioitava sijais- ja varamieskäytännöt.
 • kävijät tietävät, miten toimia
 • ohjeita noudatetaan

Koko henkilökunnan on osallistuttava toimenpiteiden toteuttamiseen.

Toiminta asiakaspalvelutilanteessa tartuntojen välttämiseksi

 • Pidä 1–2 metrin turvaväliä muihin ihmisiin, kun se on mahdollista.
 • Jos joudut työskentelemään lähikontaktissa (alle 1 m), niin vältä siinä tilanteessa asiakkaan kanssa keskustelua. 
 • Älä kättele tervehtiessä. Hyvän päivän toivotuksen voi antaa hymyillen ja nyökkäämällä.
 • Jos asiakas aivastaa tai yskii, käännä kasvosi hetkeksi asiakkaasta poispäin. Tarjoa asiakkaalle puhdas nenäliina, johon hän voi yskiä tarvittaessa, tai pyydä häntä yskimään hihaansa.

Käsineet käteen

 • Käytä käsineitä mahdollisuuksien mukaan, jos joudut koskemaan asiakkaaseen, asiakkaan koskettelemiin esineisiin tai pintoihin. Kertakäyttökäsineiden käyttäminen on suositeltavinta.
 • Jos käytät työssäsi useamman kerran käytettäviä käsineitä, ne on pestävä työvuoron päättyessä ja kuivattava hyvin. Käsineet on riisuttava koskematta niiden likaiseen ulkopintaan. Poistettavat käsineet on laitettava sekajäteastiaan.
 • Jos et voi käyttää käsineitä, varaa alkoholipitoista käsihuuhdetta työpisteesi lähettyville. Huuhtele sillä kädet asiakkaaseen tai asiakkaan tavaroihin koskemisen jälkeen. Ota käsihuuhdetta runsaasti (noin ruokalusikallinen) kämmeneesi, ja hiero siihen sormenpäät ja peukalot ja lopuksi hiero aine kauttaaltaan käsiisi. Käsihuuhteella on suositeltavaa puhdistaa kädet myös käsineiden riisumisen jälkeen.
 • Käsienpesu lämpöisellä vedellä ja saippualla on suositeltavampaa kuin käsihuuhteenkäyttö, jos pesupaikka on saatavilla.
 • Myös asiakkaille on tarjottava mahdollisuutta käsienpesuun ja opastettava heitä siihen. Pesupaikoilla on oltava saatavilla riittävästi saippuaa ja mieluiten kertakäyttöpyyhkeitä. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, pitäkää alkoholipitoista käsihuuhdetta saatavilla.

Pleksilevy avuksi

 • Kun työskennellään tiskin takana, saattaa olla mahdollista asentaa läpinäkyvä levy asiakkaan ja työntekijän väliin. Väliaikainen levy voidaan asentaa itse, mutta asennukseen on olemassa myös palveluntarjoajien hyviä ratkaisuja.
 • Suojalevyn korkeus pitäisi olla sellainen, että se ylettyy sekä työntekijän että pitkän asiakkaan pään yläpuolelle. Suojalevyn tulisi olla paikassa, jossa se ei vaikeuta työtä eikä aiheuta ergonomisia haasteita. Levyn leveys on harkittava paikan mukaan. Tarjolla on myös levyjä ja mainostelineitä, joita ei asenneta kiinteästi paikalleen.

Yleisiä toimintaohjeita henkilökunnalle ja kävijöille:

 • Yleinen hygieniaohjeistus: ole koskematta kasvojasi tai pese kätesi ennen ja jälkeen. Mikrofonit, kuulokkeet ja muut laitteet pitää desinfioida käytön jälkeen. Yski nenäliinaan tai peitä kasvot käsivarrellasi. Pese kädet ja hävitä nenäliinat käytön jälkeen. Käsiä pitää pestä saippualla usein ja tarpeeksi pitkään, vähintään 20 sekuntia. Jos paikalla ei ole vesipesumahdollisuutta, varmista, että käsidesiä on riittävästi ja että siinä on tarpeeksi korkea alkoholipitoisuus.
 • Turvavälit: Pidä turvavälit muihin ihmisiin. Työtehtävissä, joissa kahden metrin turvaväliä ei voida pitää, voi esimerkiksi määrätä työpareja.
 • Käsineet: käsineet eivät korvaa käsien pesua. Käsineet täytyy vaihtaa tarpeeksi usein ja hävittää oikeaoppisesti.
 • Kasvomaskit: THL suosittaa kasvomaskien käyttöä mm. joukkoliikenteessä. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskien käyttöä mm. teatterissa, konserteissa, urheilutapahtumissa ja festivaaleilla, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Lisätietoja sairaanhoitopiirin suosituksesta Tays:n sivuilla. Mikäli kasvomaskeja käytetään, niitä on käytettävä oikein. Maskit pitää myös joko hävittää oikeaoppisesti, pestä kuumassa vedessä tai keittää. Jos kasvomaskien pitämistä suositellaan, pitää muistaa myös niiden käytön opastus.
 • Kuumeen mittaus: Suomessa kuumeen mittaamiseen tapahtumapaikoissa tai tilaisuuksissa ei ole annettu ohjeistusta.
 • Hengitystieoireisena ei saa tulla töihin tai osallistua yleisötilaisuuksiin tai muihin kokoontumisiin.

Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla.

Tartuntoja voidaan vähentää ahkeralla desinfioinnilla. Huolehdi siitä, että tilat siivotaan ja tarvittaessa desinfioidaan usein ja säännöllisesti. Suunnitelma tilojen siivoamisesta kannattaa tehdä yhdessä siistijöiden kanssa. Huolehdi myös henkilökunnan tauko-, ruokailu ja pukutilojen siisteydestä.

Noudata siivousaineiden valmistajien ohjeita. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Hävitä kertakäyttöhanskat, maskit, kertakäyttöiset siivousliinat ja käsipaperit. Lisätietoja Työterveyslaitoksen siivousohjeissa. 

Varsinkin usein koskettavien pintojen puhtauteen on kiinnitettävä huomiota. Tällaisia pintoja ovat mm.:

 • Ovenkahvat, kaiteet, ovenavauspainikkeet
 • Hissin napit
 • Pöydät, myyntitiskit, tuolit, muut huonekalut
 • Maksupäätteet
 • Säilytyslokerot
 • Juoma- ja välipala-automaatit
 • Roska-astioiden kannet
 • Hanat
 • Saippua-annostelijat
 • Käsipyyhetelineet
 • Hoitopöydät
 • Valokatkaisijat, termostaatit
 • Kaappien kahvat
 • Puhelimet, tietokoneet, hiiret, näppäimistöt
 • Mikrofonit
 • Siivousvälineet
 • Pistekirjoituksella merkityt pinnat