Ski & Cafe Korkeakangas - Visit Tampere

Ski & Cafe Korkeakangas

Ski & Cafe Korkeakangas provides refreshments and rents first-rate skiing gear at the Korkeakangas ski resort.