Klub Tidsmaskin - Visit Tampere

Klub Tidsmaskin

Monthly Dj club night at Gastropub Soho! Dj Antti plays music from different years:

3.1. 2004

 

03.01.2020 21:00
Gastropub Soho, Otavalankatu, Tampere