Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

1. Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot

Rekisterin nimi:
Kestävän matkailun Hub

Rekisterinpitäjä:
Visit Tampere Oy
Y-tunnus: 2590746-9
Kelloportinkatu 1 B
33100 Tampere
www.visittampere.com

Yhteyshenkilö:
Matti Pollari
Projektipäällikkö
Kestävän matkailun hub –hanke
puh. 040 800 7800
matti.pollari (at) visittampere.fi

Tietosuojavastaava:
Merja Maijala
Projektiasiantuntija
Business Tampere
puh. 040 800 7340
merja.maijala (at) businesstampere.com

2. Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä?

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu yhteishankkeen toteuttajien oikeutettuun etuun ja hankkeeseen osallistuvan suostumukseen.

Henkilötietoja käytetään hankkeen puitteissa yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa hankkeen teemojen ja tavoitteiden mukaisten palveluratkaisujen kehittämiseen sekä käyttäjätestaamiseen, valittujen palveluiden ja konseptien pilotointiin sekä kestävän matkailun yhteistoimintamallin ja toimijaverkoston muodostamiseen.

3. Rekisterin sisältämä tieto

Rekisteri koostuu seuraavista hankkeeseen osallistuvien yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden henkilötiedoista: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys/organisaatio.

4. Kuka käsittelee tietoja? Siirretäänkö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja käsittelevät hankkeen päätoteuttaja (Visit Tampere), osatoteuttajat ja yhteistyökumppanit. Henkilötietoja siirretään myös hankkeen rahoittajille raportoinnin yhteydessä.

Suojelemme henkilötietojasi katoamiselta, tuhoutumiselta sekä niiden luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai jakamiselta. Osatoteuttajat ja yhteistyökumppanit vastaavat kukin omalta osaltaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Käyttäjän itse antamia henkilötietoja säilytetään hankkeen keston ajan. Hankkeen tuloksena syntyvä Visit Tampereen koordinoima kestävän matkailun hub käyttää osallistujien henkilötietoja toimintansa ajan hubin toiminnan ja tavoitteiden edistämiseen.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle.

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

7. Rekisterin suojaaminen

Rekisteri on suojattu sekä infrastruktuurin puitteissa, että pääsyoikeuksin. Visit Tampere käyttää tietojärjestelmien toimittajinaan ainoastaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka toteuttavat tarvittavan teknisen tietoturvallisuuden tason mm. palvelinten sijoituksessa ja palvelimille pääsyn rajoituksessa.

Visit Tampere vastaa rekisterin tietoihin pääsyn on rajoituksesta järjestelmän pääsyoikeuksin. Ainoastaan tekninen tuki ja rekisterin käyttöön oikeutetut työntekijät pääsevät käsittelemään rekisterin tietoja.