Info - Visit Tampere

Tammerfors är på många sätt utmärkt beläget och trafikförbindelserna både till staden och inne i den är mångsidiga. Det är lätt att ta sig hit från alla håll i Finland. Tammerfors är den tredje största staden i landet,  har cirka 230 000 invånare och är den största inlandsstaden i Norden.