6. Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi - Visit Tampere

6. Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi

Käymäläseura Huussi ry järjestää jo viidettä kertaa tieteellisen kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin, joka kokoaa Tampereelle sanitaatio-, vesi- ja ravinnekierron asiantuntijoita jopa 40 eri maasta. Tapahtuma toimii foorumina yritysten ja muiden alan toimijoiden välisen yhteistyön rakentamiseen sekä uusimman tiedon jakamiseen. Tänä vuonna konferenssin aiheet kattavat aikaisempaa enemmän kiertotaloutta. Konferenssin yhtenä pääpuhujana on Bruce Oreck.

Konferenssin yhteydessä järjestetään myös Suomen tilanteeseen keskittyvä yksipäiväinen Suomipäivä-seminaari Kuiva kiertää! keskiviikkona 22.8. Suomipäivässä käsitellään uutta hajajätevesilainsäädäntöä, kiertotalouden mahdollisuuksia haja-asutusalueella ja ravinnekierron tulevaisuutta.

Osana konferenssia on myös kaikille avoin ja ilmainen näyttely, jossa pääsee tutustumaan muun muassa yritysten ja alan toimijoiden kiertotalouteen ja sanitaatioon liittyviin ratkaisuihin. Paikalla näyttelyssä on useita alalla toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.huussi.net

22.08.2018
23.08.2018
24.08.2018
14 Lielahdenkatu