Työterveyspäivät 2018 - Visit Tampere

Työterveyspäivät 2018

EuroSafety-messut on yrityksen työsuojelupäällikölle ja työturvallisuudesta vastaavalle täydellinen tilaisuus nähdä erilaiset henkilönsuojaimet, kuten kypärät, hengityksen- ja kuulonsuojaimet, turvajalkineet, liukuesteet, putoamissuojaimet ja kelluntavarusteet. Eurosafety-messujen yhteydessä järjestetään Turvallisuus-messut, jotka ovat palo-, pelastus- ja turvallisuusalan ammattitapahtuma.
Työhyvinvointi-messut ovat työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessut ja ne keskittyvät työpaikan hyvinvoinnin merkitykseen yrityksen kilpailukyvyn, maineen ja kannattavuuden sekä yksilön näkökulmista. Tapahtuman teemoja ovat työyhteisöjen ilmapiiri ja vuorovaikutus, työstressi, päihdeongelmat sekä työn kuormittavuus.
Lisäksi samaan aikaan järjestetään materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaisille suunnatut Logistiikka-messut 12.–13.9.2018. Tapahtumakokonaisuus tuo ensi kertaa yhteen turvallisuuden, työhyvinvoinnin sekä materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaiset.
Messujen yhteydessä järjestetään myös Työterveyspäivät 11.–12.9.2018.
www.ttl.fi

11.09.2018 09:00-17:00
12.09.2018 09:00-17:00