Siirry sisältöön
Visit Tampere
Hae sivustolta

Uudistuvasta Särkänniemestä kehitetään ilmastopositiivisten elämysten ja vapaa-ajan ykköskohdetta

 

Särkänniemen alue uudistuu ja laajenee Mustalahdesta Santalahteen ulottuvaksi monipuoliseksi ja ympärivuotiseksi elämyskeitaaksi. Alueella yhdistyvät kaupunkikulttuuri, aktiviteetit, tapahtumat, ravintola- ja majoituspalvelut kansainvälisesti kiinnostavaksi matkailukohteeksi. Särkänniemen huvipuisto on elämyskokonaisuuden sydän ja alueen kehityksen veturi.

 

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat alueen imagon ja kilpailukyvyn olennainen perusta. Tampereen Särkänniemi Oy:n oma vastuullisuusohjelma luo pohjan alueen kestävälle kehitykselle. Kestävän matkailun Hub -hankkeessa koottu tiekartta keskittyy vähähiilisyyteen. Päämääränä on luoda yhteinen kestävän tulevaisuuden visio ja tavoitteet alueelle sijoittuville elämys- ja matkailupalveluita tuottaville yrityksille.

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monitahoista yhteistyötä kehitysorganisaatioiden, yritysten ja oppilaitosten kesken. Keskeistä on parhaan tarjolla olevan tekniikan ja ratkaisujen hyödyntäminen. Särkänniemen alue ja sen elämystalouden yritykset voivat toimia uuden kestävän teknologian, palveluiden ja innovaatioiden merkittävänä jalkauttajana ja hyödyntäjänä.

 

Tutustu tiekarttaan ja tule mukaan rakentamaan ilmastopositiivista Särkänniemeä kanssamme!

 

 

 

Kestävän tulevaisuuden osa-alueet

Tampereen kaupungin kunnianhimoisena tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen edelläkävijänä toimiminen on Särkänniemen alueen ilmastopositiivisen tulevaisuuden rakentamisen keskeisimpänä päämääränä.

Kiertotalous ja resurssitehokkuus

Resurssien ja palveluiden jakamiseen pohjaava kiertotalous on koko alueen kehittämisen keskeinen perusta. Kiertotalousratkaisuista voidaan rakentaa elämystoimijat yhdistävä liiketoimintamalli ja uudistuvan Särkänniemen paikallisen yritys- ja kasvuekosysteemin ydin. Keskeistä on alueen yritysten välinen yhteistyö. Jakamisen kautta on mahdollista saavuttaa liiketaloudellista hyötyä ja luontaista synergiaa yritysten välille. Parhaimmillaan kiertotalousmallit auttavat rakentamaan alueen matkailu- ja elämyspalveluita uudella tavalla ja tuovat sitä kautta lisää vetovoimaa alueelle. Tämä konkretisoi yhteistyön hyödyt ja sitoo yritykset tiiviimmin yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin.

Kiertotalousekosysteemiä rakennetaan yhdessä Business Tampereen ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tervetuloa mukaan!

Kestävät energiaratkaisut

 

Ekokumppanit Oy:n koordinoima kehitystyö keskittyi Särkänniemen energiayhteisön suunnitteluun. Energiayhteisö koostuu alueen toimijoista sekä yhteisön energiataloutta hallinnoivasta joustopalvelun tuottajasta. Yhteisön jäsenet hyötyvät jaetuista energiaratkaisuista edullisen ja kestävän energian muodossa ja pääsevät vaikuttamaan yhdessä alueen tulevaisuuden kehittämiseen. Yhteisön ydinpalveluita ovat energian yhteistuotantoverkoston, yhteishankinnan ja ilmastopositiivisen kompensoinnin toimintamallit.

Tule mukaan kehittämään energiayhteisöstä kestävien energiaratkaisujen tulevaisuuden suunnannäyttäjä sekä positiivinen muutosvoima Särkänniemen alueelle!

Liikkumisen palvelut

 

Laajan yhteistyön merkitys korostuu erityisesti liikkumisessa, jossa julkiset ja yksityiset palvelut sekä liikkumisen eri muodot kytkeytyvät toisiinsa monitahoiseksi kokonaisuudeksi. Alueen toimijat voivat yhteistyöllä vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun ja julkisen liikenteen palvelutoteutukseen sekä rakentaa yhteisiä markkinaehtoisia liikkumisen palveluita. Kaupunkikehitys ja liikkumisen ohjaus yhdistettynä monipuolisiin palveluihin ovat avainroolissa vähähiilisen liikkumisen mahdollistamisessa.

Kestäviä liikkumisen ratkaisuja kehitetään osana alueen kaavoitusta ja kaupunkikehitystä. Raideliikenne ja kevyen liikenteen valtaväylät tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja kehitysalustan uusien liikkumisen palvelujen luomiseen. Ekokumppanit Oy vastaa liikkumisen kokonaisuudesta Hub-hankkeessa.

 

 

Vähähiiliset ruokaketjut

TAMKin koordinoimassa kokonaisuudessa tehtiin monipuolista taustaselvitystä ja konseptoitiin opiskelijoiden kanssa erilaisia vähähiilisen ruoan ratkaisuja alueelle. Yhdistäväksi konseptiksi nousi Food Market 2.0, jossa tavoitteena luoda alueen ravintolatoimijoiden yhteinen lähiruoan hankinnan ja tuotannon malli. Kumppanuusmaataloutta soveltava ratkaisu pyrkii yhdistämään tuottajat ja ravintolat. Etuina resurssitehokkuus ja ennen kaikkea kysynnän ja tuotannon ennakoitavuus ja skaalaus. Palvelun käyttäjinä alueella sijaitsevat ravintolat, hotelli ja Särkänniemen tapahtumarannan tapahtumatuottajat. Laajennettavissa palvelemaan myös muita ravintolatoimijoita ja lähialueen asukkaita. Konseptia viedään eteenpäin kevään 2020 aikana, ota yhteyttä!

Hankkeen julkaisuja ja tuloksia:

Vähähiiliset ruokaketjut – työpajojen tulokset

Kestävää liiketoimintaa ruokapalveluissa

Lisäksi TAMKin toteutus mukana Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja ravitsemisalalle -yhteisjulkaisussa. 

Digitaaliset yhteisratkaisut

 

Digitaalisuuden tehtävä Särkänniemen alueen ilmastopositiivisen elämyskokonaisuuden rakentumisessa on tukea varsinaisia kestävyystavoitteita ja edistää niiden toteutumista. Digitaalisuus on keskeinen työkalu jakamiseen keskittyvän kiertotalousmallin palvelutoteutuksessa ja ohjaamisessa sekä asiakkaiden tavoittamisessa. Yhteisillä digiratkaisuilla voidaan lisäksi saavuttaa resurssisäästöjä jo pelkästään digipalvelujen toteutukseen ja viestintään sekä yhteismarkkinointiin liittyen. Toimivien ratkaisujen edellytyksenä on, että ne vastaavat todellisiin tarpeisiin, niille on tunnistettu käyttäjäryhmät ja ne täyttävät käyttäjien kokemustavoitteet.

Tampereen Yliopisto on koonnut digitaalisten yhteisratkaisujen tavoitteita ja kehitysaskelia Hub-hankkeessa.

Puurakentaminen vetovoimavalttina

Puurakentaminen on arkkitehtuuriltaan luonteva ratkaisu Särkänniemen alueelle. Puu sopii loistavasti järvimaisemaan ja laadukkaasti suunniteltuna ja toteutettuna puuarkkitehtuuri tuo alueelle positiivista imagoa, julkisuutta sekä uniikkia visuaalista ja maisemallista ilmettä. Puun suosiminen on rakentamisen osalta keskeinen tapa edistää alueen ilmastopositiivisuutta ja Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki 2030 mennessä. Lisäksi sillä on positiivisia aluetaloudellisia ja työllisyysvaikutuksia.

Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen toimesta alueelle laadittiin puurakentamisen visiotiekartta, tutustu puurakentamisen mahdollisuuksiin uudistuvassa Särkänniemessä: Särkänniemen alue – puurakentamisen tiekartta.

Ota yhteyttä

Matti Pollari 
Projektipäällikkö
Kestävän matkailun hub -hanke
matti.pollari@visittampere.fi
+358408007800