Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Visit Tampereen koordinoima projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen Yliopiston, Ekokumppanit Oy:n, Itämeri-instituutin sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa.

 

Kaksivuotisen hankkeen keskeinen tulos on Uudistuva Särkänniemen alue – ilmastopostiviinen elämystalouden edelläkävijä -tiekartta. Tiekartta viitoittaa alueen kehityksen kohti vähähiilisten vapaa-ajan ja matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. Se kokoaa yhteen kiinnostavimmat energian, liikkumisen, ruokaketjujen ja digiratkaisujen konseptit, joita lähdetään jatkokehittämään yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteistyönä.

 

2030
Tampere on hiilineutraali
10
kehityskokonaisuutta

Ajankohtaista

27.01.2020
Uudistuvasta Särkänniemen alueesta luodaan ympärivuotista vapaa-ajan ja matkailun kärkikohdetta. Alueen kehittymisen keskeisinä johtoteemoina ovat kestävyys ja vähähiilisyys.
18.06.2018
Vuoden 2020 heinäkuun loppuun kestävässä Kestävän matkailun hub -hankkeessa tavoitteena on muodostaa uudistuvasta Särkänniemen-Mustalahden alueesta yhtenäinen, kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen keskittymä.
16.01.2018
Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä valtakunnallisesti vastaava Visit Finland on käynnistänyt kattomarkkinointiprojektin vahvistaakseen Suomen mielikuvaa järvimatkailumaana.