Siirry sisältöön
Kartta

Visit Tampere Oy – vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka

Visit Tampere Oy:n vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka pohjautuu Kestävä Tampere 2030 –ohjelmaan ja sen tavoitteisiin. Tuemme toiminnallamme Hiilineutraali Tampere 2030 -päämäärän saavuttamista. Merkittävimmät vaikutusmahdollisuutemme painottuvat kuluttajaviestintään ja sidosryhmiemme sitouttamiseen sekä ohjaamiseen oman toimintansa kestävyyden kehittämisessä. Kumppanuusverkostomme yritykset, kunnat ja oppilaitokset ovat vastuullisuustyömme tärkeimmät yhteistyötahot.

Visit Tampere Oy on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrimme huomioimaan ne toimintamme kaikilla osa-alueilla. Parannamme toimintamme kestävyyttä systemaattisesti ja toimimme suunnannäyttäjänä alueen matkailutoimijoille ja yrityksille. Kestävyys on keskeinen osa strategiaamme ja viemme Tampereen seudun mukaan Visit Finlandin koordinoimaan Sustainable Travel Finland –destinaatio-ohjelmaan. Tulevaisuudessa Tampere tunnetaan yhtenä maailman vastuullisimmista matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupungeista. Ekokompassi-sertifikaatti ja ympäristöohjelmamme ohjaavat meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

 • Päätöksenteko perustuu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteisiin
 • Yrityksen johto on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja osoittaa työhön resursseja
 • Seuraamme ja raportoimme vastuullisuustyömme etenemistä vuositasolla
 • Pyrimme Visit Tampereen asemaa, verkostoja sekä viestintäkanavia hyödyntäen toimimaan matkailualan kestävän kehityksen edelläkävijänä ja yhteistyön rakentajana alueellamme
  • Päämääränämme on Tampereen seutu – hiilineutraali matkailukohde 2030
  • Tavoittelemme Sustainable Travel Finland –destinaatiomerkkiä yhteistyössä sidosryhmiemme ja Visit Finlandin kanssa
  • Autamme kumppaneitamme sitoutumaan toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteisiin Tarjoamme koulutusta, tietoa ja työkaluja yritysten kumppanien kestävyystyön edistämiseen
  • Toimimme aktiivisena vaikuttajana kuluttajarajapinnassa. Viestimme kestävistä valinnoista ja palveluista sekä kumppaneidemme vastuullisuussaavutuksista
 • Yhdenvertaisuus on sosiaalisen vastuullisuutemme perusarvo
 • Sitoudumme vastuullisuuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin hankinnoissamme
  • Painotamme hankinnoissamme ekologista, sosiokulttuurista ja taloudellista vastuullisuutta
  • Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, hankimme vain tarvittavan määrän tuotteita sekä minimoimme järjestämiemme tapahtumien hiilijalanjäljen suosimalla vähähiilisiä ja kestäviä valintoja tarjoiluissa sekä materiaaleissa
 • Pyrimme liikkumisvalinnoista aiheutuvien ympäristövaikutusten minimoimiseen
  • Pyrimme edistämään matkailijoiden kestäviä liikkumisen mahdollisuuksia ja valintoja Tampereelle saapumiseen ja täällä liikkumiseen
  • Suosimme joukkoliikennettä ja omalla lihasvoimalla liikkumista aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kompensoimme työssä tapahtuvan liikkumisen hiilijalanjälkeä mahdollisuuksien mukaan

Ekokompassi-merkki

Visit Tampereen vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka pdf-tiedostona