Siirry sisältöön
Kartta

Kestävän matkailun merkitys ja palvelumme kumppaneille

Luonto, turvallisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä markkinointivaltteja alueellamme niin kotimaisten kuin ulkomaisten matkailijoiden kannalta. Vastuullisuuden merkitys nousee jatkuvasti asiakkaiden odotuksissa. Haluamme auttaa kumppaneita ja alueen matkailualaa vastaamaan näihin odotuksiin. Siinä tärkeimpiä työkaluja ovat Sustainable Travel Finland -ohjelma ja Valitse vastuullisemmin -palvelu, hankerahoitukset sekä aktiivinen yhteistyö.

Tavoitteet ja seuranta

Matkailun vastuullisuustyömme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niistä keskitymme erityisesti seuraaviin: 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 12. Vastuullista kuluttamista ja 13. Ilmastotekoja.

Kestävän matkailun kehityksen tärkeimmät indikaattorit ovat vastuullisuustyössä edistyneet ja autetut yritykset:

STF-ohjelman tilannetta valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla voi seurata Visit Finlandin tarjoaman koonnin avulla täällä. Lisäksi Matkailijamittari antaa näkymän matkailun hiilijalanjälkeen aluetasolla.

Välineitä yritysten vastuullisuustyöhön

Lisäksi teemme yhteistyötä Visit Finlandin kanssa kestävän matkailun mittaroinnin edistämiseksi ja haemme aktiivisesti projektirahoituksia lisäresurssien saamiseksi. Projektien avulla pyrimme myös toteuttamaan kestävän matkailun mahdollisuuksia alueellamme lisäävää palvelukehitystä, mistä esimerkkinä liikkumisen palvelukonseptit.

Urban Climate Leaders in Tourism

Matkailualan johtavat toimijat ja kaupungit vauhdittavat yhdessä siirtymää kohti ilmastokestävää matkailua. Toimijat haluavat olla edelläkävijöitä ja toimia suunnannäyttäjinä koko toimialalle valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Ryhmän toiminta pohjautuu YK:n johtamaan kansainväliseen Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism – ilmastojulistukseen.

Lue lisää Urban Climate Leaders in Tourism -ryhmästä

 


Matkailun ilmastotyö

Visit Tampereen johdolla kesän ja syksyn 2021 aikana koostetun kestävän matkailun tiekartan tavoitteena on tehdä Tampereen seudusta hiilineutraali matkailukohde vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta on osa Visit Finlandin valtakunnallisen Sustainable Travel Finland –ohjelman alueellista toteutusta, jota Visit Tampere koordinoi.​

Kesällä 2022 Visit Tampere allekirjoitti yhdessä 60 muun suomalaisen toimijan kanssa matkailualan  Glasgow Declaration -ilmastositoumuksen, joka vauhdittaa kansainvälistä yhteistyötä ja toimenpiteitä hiilineutraalin matkailun saavuttamiseksi. Visit Tampere pyrkii olemaan aktiivinen ilmastoratkaisujen edistäjä osana Glasgow Declaration -verkostoa, yhteistyössä Visit Finlandin kanssa.

Glasgow Declaration edellyttää allekirjoittajilta vuosittain ilmastosuunnitelman laatimista tai päivitystä. Tutustu Visit Tampereen Climate Action Planiin täällä.

Päämäärä ja tiekartta on laadittu ohjaamaan ennen kaikkea Visit Tampereen matkailun kehitystyötä Tampereella ja maakunnassa. Kunnianhimoinen tavoite nostaa Tampereen kansainvälisesti kestävän matkailun edelläkävijöiden joukkoon.
Tiekartan tavoitteena on Tampereen ja Pirkanmaan matkailualan suurimpien kestävyyshaasteiden tunnistaminen ja yhteisen pitkän tähtäimen päämäärän asettaminen niihin vastaamiseksi. Päämäärän selkeä rajaaminen ja kehitysteemojen priorisointi on ensiarvoisen tärkeää resurssien kohdentamiseksi. Tiekartta linjaa kehityspolut ja tiedolla johtamisen periaatteet edistymisen seurantaan.

Tiekartan avulla rakennamme monialaista alueen yritysten, julkisen sektorin, oppilaitosten ja kehitysorganisaatioiden sitouttamiseen päämäärän taakse ja yhteistyön edistäminen sen tavoittelussa.

Tärkein perusta hiilineutraali matkailukohde 2030 –päämäärän asettamiselle ovat matkailuyritysten omat hiilineutraaliustavoitteet – destinaation kehitystyön täytyy tukea niitä ja vahvistaa toimijoiden yhteistyötä. Tampereen ja Pirkanmaan hiilineutraaliustavoitteet pohjana matkailualan työlle. Se mahdollistaa monipuolisen yhteistyön yritysten ja julkisen sektorin välillä.​

Tarjoamme yrityksille työkaluja päästövähennystyön edistämiseen ja seurantaan, tärkeimpänä Visit Finlandin avoin hiilijalanjälkilaskuri matkailuyrityksille.

Tavoittelemalla koko alueen matkailun hiilineutraaliutta pyrimme vastaamaan tulevaisuuden asiakaskysyntään ja mahdollistamaan matkailijalle kestävän vierailun Tampereella ja Pirkanmaalla. Ennen kaikkea haluamme toimia kestävän matkailun suunnannäyttäjänä ja hakea ratkaisuja alan haasteisiin osana valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Tiekartta keskittyy matkailusektoriin mutta on sovellettavissa myös laajemmin tapahtuma-alalle ja elämystalouteen.

Hiilineutraali matkailukohde 2030

Hiilijalanjälkemme on laskettu Visit Finlandin matkailualan CO2-laskurilla. Suurimmat osuudet päästöistä meillä aiheutuvat palveluhankinnoista ja epäsuorista päästöistä, joten tämä on kehittämiskohteemme tulevaisuudessa.


Valitse vastuullisemmin -palvelu

Valitse Vastuullisemmin -palvelu on Visit Tampereen koordinoima palvelu, jonka tavoitteena on nostaa esille vastuullisia yrityksiä ja toimijoita ja auttaa asiakkaita tekemään vastuullisempia valintoja.

Valitse vastuullisemmin -palvelun perustana on Tampereelle räätälöity kriteeristö, joka on kehitetty yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kriteeristön osatekijöinä ovat muun muassa energia, ruoka ja tarjoilu ja sosiaalinen kestävyys. Kriteeristö kirittää yrityksiä arvioimaan toimintaansa, toimimaan vastuullisemmin ja esittelemään vastuullisia tekojaan. Palvelu soveltuu eri kokoisille yrityksille ja eri toimialoille ja osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Palvelu keskittyy konkreettisiin tekoihin ja luottamukseen, eikä se edellytä sertifiointeja tai auditointeja. Palvelu perustuu kuudelle toimialalle kehitetylle kriteeristölle. Toimialoina ovat tapahtumat, tapahtumatilat, käyntikohteet, majoitus, liikkeet, ravintolat sekä kahvilat ja baarit. Kuhunkin kategoriaan on määritelty minimimäärä kriteerejä, jotka yrityksen tulee täyttää päästäkseen mukaan.

Liity mukaan Valitse vastuullisemmin -palveluun

Käyntikohteet
Kestävä käyntikohde kiinnittää huomiota energiankulutukseen ja jätteen vähentämiseen. Myös tarjoilut ja saavutettavuus ratkaisevat.

Liikkeet

Kierrätysmateriaalien käyttö ja käytettyjen tuotteiden tarjoaminen ovat keinoja pienentää hiilijalanjälkeä. Kestävä tuotantoketju huomioi tuotteen elinkaaren alusta loppuun.

Majoitus
Energian- ja vedenkulutuksen huomioimisen lisäksi kestävään majoitustoimintaan kuuluu kasvispainotteinen ruoka ja ympäristömerkittyjen tuotteiden suosiminen.

Ravintolat, kahvilat ja baarit
Ravintola-alalla hiilijalanjälkeen vaikuttavat tarjoaman kasvispitoisuus ja ruokahävikin pienentäminen. Myös lähiruoka ja pakkausjätteen vähentäminen tukevat kestävää kehitystä.

Tapahtumat
Kestävä tapahtuma on esteetön ja saavutettava. Ympäristöystävällisyys huomioidaan kierrätyksessä ja energiansäästössä sekä kannustamalla vieraita käyttämään julkisia kulkunevoja.

Tapahtumatilat
Energiankulutus, uusiutuvan energian suosiminen ja vastuullisuuden huomioiminen tarjoiluissa ja materiaaleissa ovat tapahtumatilojen kestävyydessä avainasemassa.

Riittävän määrän kriteerejä täyttävä yritys merkitään punaisella sydäntunnuksella.
Tunnuksen saaneet yritykset nousevat näkyviin omana listauksenaan sekä visittampere.fi – sivustolla että Tampere.Finland – applikaatiossa. Tällä hetkellä seudultamme palvelussa on mukana 71 yritystä.

Tutustu kriteereihin tarkemmin tästä linkistä. Jos sinulla on kysyttävää palvelusta, ota yhteyttä Visit Tampereeseen.


Sustainable Travel Finland –ohjelma

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kesäkuussa 2020 julkistama vastuullisen matkailun kansainväliseen markkinointiin ja valtakunnalliseen kehittämiseen tarkoitettu ohjelma. Tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa ja viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana.

Visit Tampere toimii STF-ohjelmaa koordinoivana alueorganisaationa Tampereella ja Pirkanmaalla. Teemme yhteistyötä Pirkanmaan Matkailu ry:n ja alueen kuntien kanssa ohjelman jalkauttamiseksi. Tärkein tavoite on saada alueemme kansainvälisille markkinoille suuntautunut yritysverkosto mukaan ohjelmaan ja hakemaan oma STF-merkki.

Sustainable Travel Finland –merkin hakeminen on maksutonta ja ohjelma on avoin kaikille matkailuyrityksille. Kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei tarvitse olla tehtynä hakuvaiheessa.  Ohjelma tarjoaa tähän kehityspolun ja konkreettiset työkalut, kuten ohjelmalle luodut valmennukset, e-oppaan ja digitaalisen työympäristön, joiden avulla Sustainable Travel Finland -merkin saavuttaminen mahdollistuu.

Visit Tampere auttaa alueen yrityksiä hakupolulla järjestämällä koulutuksia, edistämällä yhteistyötä sertifikaattien hakemisessa ja Sustainable Travel Finland –kehityspolun eri askelilla. Hae mukaan ja tehdään yhdessä Pirkanmaasta kestävän matkailun kärkikohde!


Sertifikaatit ja ympäristöohjelmat

Vastuullisuussertifikaatin tai ympäristöohjelman rakentaminen on hyvä työkalu oman liiketoiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Tarjolla on useita vaihtoehtoja, joiden kustannukset vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin. Samoin niiden vaatima työmäärä vaihtelee yrityskoon, liiketoiminnan tyypin ja omien tavoitteiden mukaan.

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelma edellyttää yritykseltä ulkopuolisen toimijan auditoimaa sertifikaattia. Lista ohjelmaan soveltuvista sertifikaateista löydät Visit Finlandin sivuilta. Annamme mielellämme lisätietoa ja voimme yhdessä miettiä yrityksellenne parhaiten soveltuvaa sertifikaattia.

Visit Tampere valitsi oman toiminnan sertifiointiin Ekokompassin, jonka saimme käyttöön marraskuussa 2020. Se auttaa meitä oman toimintamme ja vastuullisen matkailun kehittämisessä sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi se antaa meille asiantuntemusta myös kumppaniverkoston auttamiseen sertifikaattien hakemisessa ja rakentamisessa.

Lisätietoja

Matti Pollari

Kehityspäällikkö, kestävä matkailu

Työpöydällä matkailualan ilmastotyö, kestävän liikkumisen kehitys, järvi- ja luontomatkailu sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman alueellinen koordinointi. Pyörämatkailu ja Pispala lähellä sydäntä.