Siirry sisältöön
Kartta

Pirkanmaan kulttuurimatkailun tuotekehittäminen ja digitaaliset jakelukanavat kansainvälisille markkinoille

Pirkanmaan kulttuurimatkailun tuotekehittäminen ja digitaaliset jakelukanavat kansainvälisille markkinoille (1.1.2024–31.12.2024) on Visit Tampereen toteuttama hanke, jossa asiakasymmärrystä kartuttamalla ja toimijoiden digitaalisia valmiuksia kasvattamalla luodaan pohjaa alueen kulttuuri- ja elämystarjonnan kansainväliselle myynnille.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuri- ja elämystuotannon valmiuksia kannattavalle liiketoiminnalle kansainvälisillä matkailumarkkinoilla tuottamalla datalähtöinen markkinatutkimus ja järjestämällä koulutuksia alueen toimijoiden digitaalisten valmiuksien kasvattamiseksi. Keskiössä on tuote-ja yrityskohtaisen kehittämisen mahdollistamisen lisäksi verkoston toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen.

Hankkeen tuloksena Tampereelle ja Pirkanmaalle syntyy kansainvälisen matkailijan tarpeet huomioivia kulttuuri- ja elämystuotteita, jotka ovat löydettävissä digitaalisista kanavista. Toimijoiden väliset tuotekehittämisyhteistyöt synnyttävät kansainvälisesti tiedostavia kulttuurimatkailun palvelumalleja ja -konsepteja. Hanke rakentaa siltaa myös kansainvälisiin verkostoihin kuten matkanjärjestäjiin luoden edellytyksiä Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuri- ja elämystuotteiden mahdollisimman laajalle myynnille.

Hankkeen oma sivu


Saunaelämysalan uudet liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuudet Pirkanmaalla

Saunaelämysalan uudet liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuudet Pirkanmaalla (1.9.2023–31.8.2025) on Visit Tampereen toteuttama hanke, jossa saunakulttuurin ja monet elinkeinoalat kattavaa saunaelämysalaa hyödynnetään elinkeino- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa saunapääkaupunkiteeman alla, miten saunaliiketoimintaa voidaan kehittää ja monipuolistaa, voidaanko yrityksiä ja osaamista eri liiketoimintasektoreilta tuoda yhteen ja sitä kautta luoda esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä saunakonsepteja.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia saunaelämysalan yhteistyö- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä yhteisiä palvelumalleja ja -konsepteja Tampereelle ja Pirkanmaalle. Hankkeen avulla luodaan myös toimintamalli ja -suunnitelma Tampereen ja Pirkanmaan saunaelämysalan ekosysteemille.

Hankkeen oma sivu


TAAS – Tourism as a Service

Interreg Europe ohjelmasta rahoitettava nelivuotinen TaaS – Tourism as a Service -projekti yhdistää kahdeksan aluetta eri puolilta Eurooppaa, joiden tavoitteena on kiihdyttää matkailualan digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää, digipalvelujen kehitystä ja parantaa näitä edistävää strategista suunnittelua.

TaaS-mallin ideana on tunnistaa ja hyödyntää innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja matkakokemuksen kaikissa neljässä vaiheessa:

  1. Inspritaatio (Vaihe A): Digitaaliset työkalut matkailijoiden tavoittamiseen ja matkokohteen valitsemiseen
  2. Suunnittelu (Vaihe B): Matkan ja palvelujen varaaminen, ostaminen, hallinnoiminen
  3. Matkan aikana (Vaihe C): Vierailukokemusta parantavat digiratkaisut
  4. Matkan jälkeen (Vaihe D): Matkailija toimii sosiaalisen median
    kautta lähettiläänä matkakohteelle

TaaS-hanke pyrkii tarjoamaan mallin älykkäämpien,  kestävämpien ja tulevaisuuden haasteisiin paremmin mukautuvien matkailukohteiden ja matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Tätä editetään keskittymällä kumppanialueiden matkailuun liittyvien strategioiden kehittämiseen ja keskeisten vastuuorganisaatioiden osaamisen kasvattamiseen. Visit Tampere saa hankkeesta kansainvälistä oppia ja hyviä käytänteitä matkailustrategian päivittämiseen ja jalkauttamiseen, etenkin asiakkaan digipolun ja matkailijan kestävän liikkumisen kehittämisessä.

Projektin partnerialueet: Etelä-Egean saaret (Kreikka), Tampere (Suomi), Aspres (Ranska), Ljubljana (Slovenia), Fano (Italia), Donegal (Irlanti), Tukholma (Ruotsi) ja Zuid-Limburg (Alankomaat).

Hankkeen oma sivu

 


Jo päättyneisiin hankkeisiin voit tutustua päättyneet kehittämishankkeet -sivullamme.