Siirry sisältöön
Kartta

Matkailutietoa alueestamme

Oheinen PowerBI-raportti on suunniteltu tiedolla johtamisen ja ennakoinnin työkaluiksi. Raportti Pirkanmaan matkailutoimijoiden kannalta keskeisistä, tiedolla johtamisen ja ennakoinnin mahdollistavista datalähteistä ja visualisoinneista on syntynyt TJANSSI-hankkeen tuloksena. Parempi ymmärrys matkailualan nykytilasta edesauttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa tietopohjaisesti ja mahdollistaa omalta osaltaan myös pidemmän aikajänteen ennakointia ja tiedolla johtamista yrityksissä.

Tärkeimmät matkailun datalähteet ja visualisoinnit tunnistettiin TJANSSI-hankkeessa yhteistyössä seudun matkailuyritysten ja Visit Tampereen kanssa ja niiden pohjalta luotiin ja julkaistiin PowerBI-raportti. Visit Tampere jatkaa raportin kehittämistä tästä eteenpäin. Otamme Visit Tampereessa tähän myös mielellämme kommentteja ja kehitysehdotuksia vastaan.

Ennakointi

Ennakointi auttaa valmistautumaan haastaviin ja yllättäviin tilanteisiin, joita matkailualan yritysten toimintaympäristössä on viime aikoina ollut poikkeuksellisen paljon, ymmärtämään muuttuvia asiakastarpeita, sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on noussut terminä alan keskusteluihin entistä enemmän, kun datan arvoa ollaan alettu entistä laajemmin osana päivittäisen liiketoiminnan kehittämistä. Tiedolla johtamista tarvitaan esimerkiksi oikein kohdennettujen ja mitoitettujen markkinointitoimenpiteiden ja toteuttamiseen, hinnoittelun perustaksi sekä asioiden mitattavuuden kehittämiseen. Onnistuneesti toteutettuna saavutetaan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.

Visit Tampere toimii tiedolla johtamisessa tiiviissä yhteistyössä muiden alueiden, Visit Finlandin ja tieto- ja analytiikkapalveluita tarjoavien yritysten kanssa.

TIEDOLLA JOHTAMISEN PALVELUITA

Tiedolla johtamisen kysely

Haluamme tarjota yrityksille matalan kynnyksen tukea ja apua ennakointiin, tiedolla johtamiseen ja datan hyödyntämiseen. Jotta tämä olisi mahdollista, kartoitamme kyselyllä matkailuyritysten nykytilannetta. Tulosten perusteella pystymme räätälöimään tarpeisiin sopivia työpajoja, valmennuksia ja koulutuksia.

Kysely toteutetaan Visit Finlandin, Visit Tampereen sekä TJANSSI-hankkeen yhteistyönä. Kyselyyn vastaamalla syntyy myös Visit Finlandille oma rekisterinsä Tampereen alueen yrityksistä edellä mainittuihin kehittämistarpeisiin.

Kysely tullaan tekemään tulevaisuudessa vuosittain, jotta tuloksia voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen ja ennakoinnin palveluiden ja tuen kehittämisessä edelleen.

Vastaa kyselyyn tästä: Tiedolla johtamisen kartoituskysely (bislenz.com)

Matkailutietoa alueestamme kompaktissa paketissa tarjoaa myös Visitory -palvelu  – Visitory kerää matkailudataa useasta lähteestä ja luo raportteja ja infografiikoita. Palvelun tuottamat raportit kokoavat tiivistetysti yhteen matkailun avainluvut alueeltamme.

Matkailutieto / Visit Finland

Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Tutustu tilasto- ja tutkimustietoon tarkemmin täällä: https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata

Esimerkiksi tilastotietoa matkailusta saat Business Finlandin Tilastotietokanta Rudolfista. Rudolfissa käytössäsi on majoitustilastojen, matkailutilinpidon ja matkustustaseen tietokantataulukot.

 

Anna-Krista "Titta" Sorvoja

Kehitysjohtaja

Vastaan alueen matkailuekosysteemin kehittämisestä erityisesti digitalisaation, datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kautta.