Siirry sisältöön
Kartta

Visit Tampereen sivustolle on julkaistu huhtikuussa Power BI -raportti alueen matkailudatasta. Tällä hetkellä raportti pitää sisällään muun muassa tietoa Tampere-Pirkkalaan saapuneista lentomatkustajista sekä Tilastokeskuksen ja tilastotietokanta Rudolfin majoitusdataa. Raportti antaa myös kuvaa osaajatarpeen kehittymisestä. 

Raportti on syntynyt TJANSSI-hankkeen tuloksena, jossa tunnistettiin tärkeimmät matkailun datalähteet ja visualisoinnit yhteistyössä seudun matkailuyritysten ja Visit Tampereen kanssa. Niiden pohjalta luotiin ja julkaistiin Power BI -raportti, mikä tarjoaa hyvän pohjan matkailun tiedolla johtamiselle ja ennakoinnille sekä niiden kehittämiselle alueellamme.  

Visit Tampere on jatkanut raportin kehittämistä sekä omien että matkailualan muiten toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Tätä työtä tullaan Visit Tampereessa jatkamaan edelleen ja jatkossa tarkoituksena on luoda lisää raporttinäkymiä.

”Otamme Visit Tampereessa myös mielellämme kommentteja ja kehitysehdotuksia vastaan”, toteaa kehitysjohtaja Anna-Krista Sorvoja.

Raportti on avoimesti saatavilla Visit Tampereen sivustolla, mistä se löytyy jatkossakin. 

Parempi ymmärrys matkailualan nykytilasta edesauttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa tietopohjaisesti ja mahdollistaa omalta osaltaan myös pidemmän aikajänteen ennakointia ja tiedolla johtamista yrityksissä.  

Kuva: Mirella Mellonmaa

Lisätiedot

Anna-Krista "Titta" Sorvoja

Kehitysjohtaja

Vastaan alueen matkailuekosysteemin kehittämisestä erityisesti digitalisaation, datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kautta.