Siirry sisältöön
Kartta

Tampereen visiona on olla urbaani luontomatkailukaupunki, jossa vetovoimaiset kaupunkielämykset yhdistyvät upeisiin järvi- ja luontoseikkailuihin saumattomasti.

Tällä ideakilpailulla haemme uusia, liiketaloudellisesti toimivia, skaalautuvia ja vetovoimaisia palveluita Tampereen ja Pirkanmaan järvi- ja luontomatkailuun. Parhaimmillaan palvelu on suunnattu niin paikallisille kuin kotimaisille sekä kansainvälisille matkailijoille. Se voi olla myös yritysryhmille, kongressikävijöille ja erilaisiin yritystapahtumiin soveltuva konsepti. Tärkeintä on, että palvelu vastaa aitoon asiakaskysyntään, monipuolistaa Tampereen luontomatkailupalvelujen tarjontaa ja vahvistaa siten Tampereen vetovoimaa järvi- ja luontomatkailukaupunkina. 

Kilpailun toteutus

Kilpailu toteutetaan kokeiluhankintana Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelman, Visit Tampereen ja Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä.

Parhaalle palvelukonseptille on jaossa 10 000 € + alv 

Kilpailuun kuuluu valitun palvelukonseptin toteutus kokeiluna Tampereella vuoden 2024 aikana.   Kokeilun toteutuksen tarkemmat yksityiskohdat sovitaan valitun toimijan ja kilpailun järjestäjien kesken. Järjestävät tahot auttavat kokeilun mahdollistamisessa ja markkinoinnissa soveltuvin osin. 

Tärkein tausta-aineisto kilpailulle ja ehdotusten laatimiselle on Tampereen järvi- ja luontomatkailun tiekartta.

Lisäksi pohjana kilpailuehdotuksille voi haluamallaan tavalla hyödyntää seuraavia palvelu- ja markkinointikokonaisuuksia: 

​Kriteerit ja valinta​

Ehdotukset arvioidaan seuraaviin kriteerein perustuen:

 1. Kiinnostavuus ja soveltuvuus Tampereelle
 2. Jatkuvuus ja tarjoajan mahdollisuudet jatkaa palvelun toteutusta
 3. Monistettavuus ja skaalautuvuus
 4. Digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus
 5. Sesonkien laajentaminen ja ympärivuotisuus
 6. Asiakaspotentiaali ja liiketaloudellinen elinkelpoisuus
 7. Kestävyys ja esteettömyys 

Visit Tampereen ja Tampereen kaupungin kokoama valintaraati arvioi ehdotukset ja valitsee voittajan, joka vastaa parhaiten kriteereihin ja Tampereen järvi- ja luontomatkailun tiekartassa määriteltyihin tavoitteisiin edistäen osaltaan koko alueen luontomatkailun vetovoimaa ja kehittymistä. 

​Kilpailuehdotusten kestävyyttä arvioidessa sovellamme Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteita. Pidätämme oikeuden olla valitsematta yhtään palveluntarjoajaa, mikäli valintaraati arvioi ettei mikään ehdotus vastaa kilpailun tavoitteisiin riittävällä tasolla.

Hakuohjeet

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat:

 1. Palvelun nimi ja lyhyt julkinen kuvaus
 2. Tiivis, innostava, kriteereihin vastaava palvelukuvaus 
 3. Kohderyhmien kuvaus
 4. Ehdotus palvelukokeilun toteutukseen ja ajankohtaan
 5. Mahdolliset maa- ja vesialueiden käyttöön, infraan, rakenteisiin ja lupiin liittyvät erityistarpeet
 6. Edellytyksenne jatkaa palvelun tarjontaa kokeilun jälkeen (arvio hinnoittelusta ja riskeistä)
 7. Kilpailuehdotuksesta vastaava taho, yhteyshenkilö, yhteystiedot ja y-tunnus sekä toteutukseen mahdollisesti osallistuvat yhteistyökumppanit tai alihankkijat

Voitte halutessanne liittää ehdotukseen vapaamuotoisen luonnoksen palvelun digitaalisesta markkinointimateriaalista (esim. verkkosivulayout, linkki videoon tms.). Tiedostot ensisijaisesti pdf-muodossa.

Kaikkia kilpailuehdotuksia käsitellään luottamuksellisesti ja hyödynnetään ainoastaan ehdotusten vertailuun ja voittajan valintaan. 

Kilpailun järjestävät tahot pidättävät oikeuden julkaista kohdan 1. tiedot palvelusta kilpailun tulosten viestinnässä. Muusta kilpailuehdotusten sisällön ja ideoiden käytöstä sovitaan erikseen ehdotuksen laatijan kanssa.

Visit Tampere laatii voittajaksi valitun toimijan kanssa kilpailuehdotukseen perustuvan hankintasopimuksen, jossa määritetään tarkemmin ehdotetun palvelun kokeilun toteutus, aikataulu, tulosten raportointi ja muut siihen liittyvät tarkennukset ja tarpeelliset ehdot. Kokeiluhankinta toteutetaan pienhankintana.

Lähettäkää kilpailuehdotuksenne liitteineen sähköpostitse 30.11.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen matti.pollari@visittampere.fi. 

​Mahdolliset lisätietopyynnöt kilpailuun liittyen tulee lähettää  8.11.2023 mennessä yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaukset lisätietopyyntöihin julkaistaan tällä sivulla 15.11.2023 mennessä.

Kilpailuun osallistuvien tahojen tietoja käsitellään Visit Tampereen tietosuojaselosteen mukaisesti.