Siirry sisältöön
Kartta

Pirkanmaan välitön matkailutulo vuonna 2022 oli 815 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus oli lähes 70 prosenttia. Vuodesta 2017 lähtien matkailutulo on kasvanut Pirkanmaalla 22 prosenttia. Erityisesti kasvua on tapahtunut Tampereella, jonka matkailutulo on vuonna 2022 yksin suurempi kuin koko seutukunnan vuonna 2017  

 –  Tampereen kaupungin kasvu näyttää vetäneen myös muun seutukunnan mukaansa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Muun Pirkanmaan muutokset eivät ole kovin dramaattisia, kun laskentaa ei ole korona-aikaan tehty, toteaa Visit Tampereen kehitysjohtaja Anna-Krista Sorvoja. 

 Pirkanmaa palautui pandemiasta

 Vuosi 2022 näyttäytyi lähes kaikilla tutkituilla seuduilla kasvun vuotena, jolloin matkailu alkoi palautua koronan jäljiltä. Tampereella ja Pirkanmaalla pandemiasta on jo palauduttu edellisen tutkimusvuoden lukuihin, toisin kuin esimerkiksi Helsingissä.   

 – Tampere ja Pirkanmaa ovat olleet kotimaisten matkailijoiden suosiossa jo pitkään ja teemme paljon töitä, jotta saamme nostettua myös kansainvälisten matkailijoiden määrän. Kotimaiset matkailijat lähtivät koronan jälkeen liikkeelle selvästi rivakammin kuin kansainväliset, kertoo toimitusjohtaja Jari Ahjoharju Visit Tampereesta.  

 Yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista 

Matkailu tuo verotuloja ja luo uusia työpaikkoja Suomessa laajalti. Matkailuviennin osuus Suomen kaikista vientituloista ennen pandemiaa oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista.  

Pirkanmaalla matkailun osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta vuonna 2022 oli 2,04 prosenttia ja Tampereella 2,23 prosenttia. Matkailun osuus kaikkien toimialojen työllisyydestä oli Pirkanmaalla 2,89 prosenttia ja Tampereella 3,44 prosenttia.  

 Tavoitteena matkailutulon nostaminen kestävästi 

Visit Tampereen tehtävänä on Tampereen seudun tunnettuuden ja matkailuliiketoiminnan vahvistaminen. Matkailutulo kertoo yhtenä tärkeimmistä mittareista toimialan kasvun. Visit Tampereen tavoitteena on nostaa Tampereen välitön matkailutulo 600 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.  

Matkailutulon lisäksi yksi tärkeimpiä matkailussa seurattavia indikaattoreita ovat kestävästä kehityksestä kertovat vertailutiedot. Alueen kestävää kehitystä voidaan arvioida ja vertailla kansainvälisesti Global Destination Sustainability -indeksillä. Tampereen GDSI sijoitus oli 32. viimeisimmässä kansainvälisessä vertailussa ja tavoitteena päästä 30 parhaan joukkoon tämän strategiakauden aikana. GDS-indeksi jakautuu neljään osioon, joista Tampere yltää kärkikahinoihin ekologisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä.  

Ilmastoneutraalin matkailun kehittämisessä Visit Tampere tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin kanssa. 

 Visit Tampere on koonnut yhteen myös muita toimialan kehittymistä kuvaavia avainlukuja. Visit Tampereen Power BI -raportissa on tarjolla tietoa muun muassa majoitusmääristä, lennoista ja kansainvälisistä kongresseista. 

 Tänä vuonna tutkimukseen osallistuneiden alueiden tiedot koosteena 

Kestävin askelin -matkailustrategia 2020-2025 sekä täydentävät linjaukset (2022) 

Matkailualan alkuvuodesta julkistetut yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan 

Lisätietoja

Anna-Krista "Titta" Sorvoja

Kehitysjohtaja

Vastaan alueen matkailuekosysteemin kehittämisestä erityisesti digitalisaation, datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen kautta.