Siirry sisältöön
Kartta

Alkkianvuori on kalottivuori, jonka lakea eivät jääkauden jälkeiset sulamisvedet ole peittäneet. Vuoren vaiheista kertovat sen rinteiltä löytyvät muinaisrannat ja kalliot.

Alkkianvuori on graniittinen jäännösvuori Parkanossa. Sen 201 metrin korkeuteen merenpinnasta kohoava lakialue on ollut kuivaa maata viime jääkauden lopusta lähtien. Jääkauden jälkeinen korkein ranta sijaitsee noin 190 metrin korkeudella – yli 10 m alempana kuin noin 35 km päässä lännessä sijaitsevalla Lauhanvuorella. Ero johtuu maannousun voimakkuuden heikkenemisestä itään mentäessä.

Alkkianvuoren laki koostuu ohuen moreenin peittämistä kalliomaista. Sen laella on jäänteet vanhasta kolmiomittaustornista. Korkeimman rannan taso erottuu maastossa pääasiassa kasvillisuuseroina. Lakialueen moreenimaalla kasvillisuus on rehevämpää, kun taas korkeimman rannan alapuolella kasvillisuus on karua. Vuoren alarinteet koostuvat pääosin hiekasta, sorasta ja kalliomaista. Vuoren pohjoisrinteessä on kalliojyrkänteitä, muinaisrantakivikkoja sekä muutamia näyttäviä siirtolohkareita.

Alkkianvuorella kulkee kaksi luontopolkua: 4 km Lakilenkki ja 2 km Ellinpolku. Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Alkkianvuori on yksi Parkanon Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global kohteista.

Katso lisää