Siirry sisältöön
Kartta

6aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen (1.3.2020 – 31.12.2021) päämääränä on vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön.

Päätoteuttajana hankkeessa on Helsingin kaupunki ja partnereina Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki sekä Visit Tampere Oy. Keskeinen tavoite on rakentaa data-alusta matkailun pirstaleisen tiedon keräämiseen, kanavoimiseen ja jalostamiseen matkailutoimijoiden ja elinkeinon tiedolla johtamisen ja kehittämisen työkaluksi. Hanke kartoittaa datalähteitä, toteuttaa tiedonkeruukokeiluja ja pilotoi data-alustaa partnerikaupungeissa. Olennainen osa työtä on yhteiskehittäminen ja matkailuyritysten, alueorganisaatioiden sekä datatoimijoiden osallistaminen yhteiskehittämiseen. Lopputuloksena saadaan dataa hyödyntäviä työkaluja ja ratkaisuja, jotka auttavat ja ohjaavat yrityksiä ja destinaatioita polulla kohti hiilineutraalia matkailua.

Visit Tampere Oy:n roolina hankkeessa on koordinoida kaupunkipilottien suunnittelu ja toteutus sekä linkittää data-alustan kehitys yritysten ja destinaatioiden liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen entistä kestävämmiksi.

English summary of the project

The objective of the 6aika: Carbon Neutral Tourism -project is to reduce carbon dioxide emissions and increase energy-efficiency in the tourism industry through the development of smart, data-driven solutions and new operating models for industry operators. The project will also increase tourism industry operators’ understanding of the carbon footprint of tourism and concrete measures for reducing it.

Carbon Neutral Tourism facilitates the achievement of the participating cities’ and all Six City Strategy cities’ shared carbon neutrality goals by focusing on low carbon solutions and development for the tourism industry. The project also responds to tourism industry companies’ and public operators’ widely recognized need to find smart solutions for data collection and utilisation in the field of tourism.

The project is funded by Helsinki-Uusimaa Regional Council and coordinated by the City of Helsinki. Other project partners are Forum Virium Helsinki, the City of Turku and Visit Tampere. The project will run from 1 March 2020 to 31 December 2021.

Visit Tampere is responsible for the joint piloting process of the data platform in the three partner cities. Our joint goal is to harness the data solutions in leading the development of smart destination and sustainable tourism industry.

Smart Destination -tapahtuma 15.9.2021

Järjestämme kansainvälisen Smart Destination -tapahtuman webinaarina 15.9.2021. Ohjelmassa on kärkipuheenvuoroja kestävän matkailun tiedolla johtamisen avaintekijöiltä ja ammattilaisilta.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin, Göteborg & Co:n ja hankkeen partnerien sekä Visit Finlandin kanssa. Katso lisätietoa ja rekisteröidy täällä!

 

International Smart Destination webinar event on the 15th of September 2021

We are hosting an international Smart Destination hybrid event in Tampere Hall in September. The event program features insights from destination development and keynotes on carbon emission calculation, data platform solutions, sustainability and smart destination development.

The event is organized jointly between Cities of Tampere, Helsinki and Göteborg, European Capital of Smart Tourism 2020. Smart Destination -webinar is part of the 6aika: Carbon Neutral Tourism -project led by the City of Helsinki together with Tampere, Turku and Forum Virium Helsinki.

Join us on the webinar or live at Tampere Hall and register for the event here!

Liikkumisen datakokeilut Tampereella heinäkuussa 2021

Forum Virium Helsinki koordinoi Helsingissä ja Tampereella tapahtuvia datakokeiluja, joiden tavoitteena on testata tapoja koota tietoa matkailijoiden saapumisen matkaketjusta hiilijalanjäljen mittarointia ja parempien liikkumisen palveluiden kehitystarpeiden tunnistamista varten.

Tampereen kokeilun toteuttajana on Salmi Platform yhteistyössä Visit Tampereen kanssa. Kokeilu hyödyntää kyselytutkimusta ja Telian tuottamaa anonyymiä operaattoridataa. Kyselytutkimuksessa yhteistyössä mukana Tampereen Särkänniemi Oy, Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut, Sokos Hotels Villa ja Torni sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Lisätietoa ja linkki Visit Tampereen jakamaan kyselyyn täällä.

Data-alustan toimintamallin ja pilottien palvelumuotoilun kilpailutus

Toteutamme yhteishankinnan Helsingin kaupungin kanssa, jossa haemme palvelumuotoilijaa rakentamaan data-alusta teknistä toimintamallia projektitiimin ja yhteiskehittämiseen sitoutuvien yritys- ja kehitystoimijoiden sekä alueorganisaatioiden kanssa. Pilotointi on kiinteä osa yhteiskehittämistä ja sen suunnittelu on osa kilpailutettavaa kokonaisuutta.

Kilpailutus on avoinna 14.10.2020 asti, katso tarkemmat tiedot Hilmasta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41146/notice/54440/overview

 

Vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin

Tilaajan vastaukset määräaikaan mennessä tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin.

Eivät korvaa. Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen ovat keskeinen osa kehitystyötä, tarjoaja määrittelee tähän parhaiten soveltuvan toteutustavan. Vrt. LIITE 3.

Tarjoaja on vastuussa UX/UI-leiskojen (layout) visuaalisesta suunnittelusta ja sen dokumentoinnista toteutuksen ja tilaajan projektitiimin työn tueksi. Digitaalinen ratkaisu toteutetaan rinnakkain. Tähän liittyvä tekninen toteutus kilpailutetaan erikseen.

Palvelumuotoilutiimi on vastuussa käyttöliittymän prototyypin suunnittelusta. Vrt. LIITE 3.
Digitaalinen ratkaisu toteutetaan rinnakkain. Tähän liittyvä tekninen toteutus kilpailutetaan erikseen.

Tarjoaja vastaa tästä kokonaisuudesta tarjouksessa määrittelemänsä toteutuksen mukaisesti. Vrt. LIITE 3.

Tarjoaja määrittää tähän ehdotuksen osana tarjousta. Vrt. LIITE 3. Käyttäjätestivaihe toteutetaan osana palvelun yhteiskehittämistä.

Pilotoinnit tehdään hyödyntäen käyttöönottoprojektin aikana varmennettua toimintamallia ja käyttöliittymää. Pilotoitavan palvelun toteutus on tilaajan ja tämän valitseman teknisen toteuttajan vastuulla. Tarjoaja vastaa tarjouksessa määrittelemästään toteutuksesta.

Budjetointi on lähtökohtaisesti tarjouspyynnössä määritellyn mukainen, mutta perustellusta syystä eri osioiden budjetointia voidaan tarkentaa hankintasopimuksen laatimisen yhteydessä. Tarjouspyynnössä määritettyyn tilauksen kokonaissumman ylärajaan tämä ei vaikuta.

Lähtökohtaisesti tilattu työ pyritään saattamaan loppuun koronatilanteesta huolimatta, etätyöskentelyn työkaluja hyödyntäen. Toteutuksen aikana ilmenevät ongelma- ja häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan tilaajan ja toteuttajan välisen vuoropuhelun kautta.

Hankkeen toteutusta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen etätyöskentelyn eri ratkaisuja hyödyntäen. Tarjoajan tulee huomioida koronatilanteen haasteet tarjouspyynnössä edellytetyssä etenemissuunnitelmassa ja siihen kuuluvassa toteuttamismenetelmien- ja prosessin kuvauksessa.

Lisätietoa hankkeesta ja kilpailutuksesta:

Matti Pollari
Projektipäällikkö
Kestävän matkailun kehitys
6aika: Carbon Neutral Tourism -hanke

Visit Tampere Oy
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
040 800 7800
matti.pollari@visittampere.fi