Siirry sisältöön
Kartta

Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen seudun matkailuun – Digitrack-hanke

Hankkeessa keskitytään yksittäisille tapahtuma- ja kongressikävijöille suunnattuihin tuotteisiin. Valittujen tuotteiden ja yritysten pitää täyttää suurin osa Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereistä, ja lisäksi niiden tulee olla vastuullisia, kestävän kehityksen mukaisia ja yhteensopivia Tampere.Finland-brändin sekä Tampereen seudun matkailustrategian kanssa. Jos nykyinen pandemiatilanne pitkittyy, painopistettä voidaan hankkeen aikana siirtää myös kotimaisille matkailijoille tarkoitettuihin palveluihin. Tarkoituksena on saada tuotteet myyntiin valittuihin online-kanaviin, joiden kautta avautuu myös mahdollisuuksia sopimusten tekemiseen kansainvälisten jälleenmyyjien kanssa.

Hankkeessa tehdyn työn myötä luodaan tuotteistamisen käsikirja tai selkeät ohjeet tätä varten, jotka toimivat ohjenuorana matkailualan yrityksille myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana kehitetään lisäksi data-alusta myynnin ja markkinoinnin tiedolla johtamista varten ja tehdään pilotteja markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä.

Tampereen seudun matkailuyritysten digitaalisen myynnin konsultoinnin ja tuotteistamisen kilpailutus

Kilpailutuksen kohteena on Visit Tampere Oy:n kumppaniverkoston yritysten konsultointi ja niiltä hankkeen kriteerien mukaisten tuotteiden saaminen myyntiin digitaalisiin kanaviin, eli pääsääntöisesti Bókuniin tai Johkuun. Tuotteistamisen yhteydessä määritellään myös tietotarpeita myöhemmin kehitettävää data-alustaa varten ja luodaan tuotteistamisen käsikirja, jota alueen matkailuyritykset voivat hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kilpailutus on avoinna 22.1.2021 asti, katso tarkemmat tiedot Hilmasta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/45160/notice/60655/overview

Digitrack – konsultointi ja tuotteistaminen: hankintaan liittyvät kysymykset ja vastaukset niihin

Visit Tampere Oy:n kumppanuusverkoston yrityksistä maksimissaan 60 tulisi kyseeseen hankkeen kannalta. Näistä noin 30 on alustavan arvion mukaan potentiaalisia hankkeen osallistujia. Tarjousta odotetaan siis konsultoinnista 30 yritykselle. Lisäksi odotamme, että tarjoukseen sisällytetään mahdollinen lisähinta per 10 lisäyritystä. Tuotteiden läpikäynti tarkoittaa sitä, että hankkeen kannalta potentiaaliset yritykset ja niiden projektin tarkoituksiin sopivat tuotteet kartoitetaan yhdessä Visit Tampereen kanssa, eli niitä ei tarvitse lähteä itse etsimään Visit Tampereen sivuilta tai tiedostoista. Lisäksi tarkoituksena on luoda hankkeen tavoitteiden mukaisia kokonaan uusia tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa.

Tällä ratkaisulla tarkoitetaan tarjoajan hahmotelmaa siitä, kuinka kumppaniyritysten tuotteet saadaan parhaiten tarjouspyynnössä mainittuihin digitaalisiin myyntikanaviin hankkeen aikana ja myös sen päättymisen jälkeen. Ratkaisun ensimmäinen osa on siis toimintasuunnitelma yritysten konsultoinnista, opastamisesta ja heidän tarjontansa tuotteistamisesta tarjouspyynnön mukaisesti, kun taas toinen osa koostuu tarjouspyynnössä mainitusta tuotteistamiskäsikirjasta tai tarkoista tuotteistamisohjeista. Työn tuloksia on tarkoitus levittää hankkeen päättymisen jälkeenkin ennen kaikkea Visit Tampereen kumppaniyrityksille.

Tässä vaiheessa emme voi vielä mainita yrityksiä nimeltä, vaan ne käydään yksitellen läpi valitun toteuttajan kanssa ennen varsinaisen käytännön tuotteistamisen aloitusta.

Yrityksistä arviolta noin puolet sijaitsee Tampereella ja loput pääosin muualla Pirkanmaalla. Tapaamiset voidaan kuitenkin useimmissa tapauksissa hoitaa etäyhteyksin, joten fyysisellä sijainnilla ei ole suurta merkitystä.

Kumppaniverkoston yrityksistä osa on ollut mukana tuotteistamiskoulutuksissa tai muissa Visit Finland Akatemian koulutuksissa, mutta niistä ei valitettavasti ole olemassa yhteenvetoa tai raporttia.

Matkailuyritysten kokonaismäärästä ja kategorioista Tampereen talousalueella ei valitettavasti ole saatavilla tarkkoja tietoja, koska jo matkailuyrityksen määritelmä on hieman ongelmallinen. Visit Tampereen omassa kumppaniverkostossa on 132 yritystä alueelta. Työllisyydestä eri matkailutoimialoilla Pirkanmaalla ja muualla Suomessa löytyy tarkempaa tilastotietoa täältä.

Tarjouspyyntö: Dashboard Tampereen seudun matkailuyritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin vaikutusten seuraamiseen

Tarjouspyynnön kohteena on dashboard, joka yhdistäisi ja näyttäisi samalla alustalla erilaisia tietoja hankkeessa mukana olevien yritysten digitaalisesta myynnistä ja Visit Tampereen tekemästä markkinoinnista.

Tarjouksia odotetaan 16.4.2021 mennessä, katso tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä sekä tarjouspyynnön liitteestä.

Digitrack – dashboard myynnin ja markkinoinnin vaikutusten seuraamiseen: hankintaan liittyvät kysymykset ja vastaukset niihin

Hankkeen osallistujat valitaan kumppaniyritystemme joukosta. Yrityksille on tiedotettu hankkeesta ja sen etenemisestä, mutta lopullisia yritysvalintoja ei ole vielä tehty. Lähtökohtana on alueen matkailutarjontaa sekä hankkeen tavoitteita parhaiten tukevien tuotteiden saaminen joko Bókuniin tai Johkuun. Tällä hetkellä näitä alustoja hyödyntävät seuraavat kumppaniyrityksemme:
Bókun
Amazing City (Roof Walk Finlayson Area)
Serlachius-museot
Villipihlaja
Johku
Amazing City (Unfold Finlayson)
Kirkkokadun Hyvän Olon Keskus
Kommee Kurki
Korsuretket
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark
Matrocks
SyVilla

Tarjouspyynnön mukaisesti osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyynnössä ilmoitettua maksimihintaa ei voi ylittää. Mikäli tarjous sisältää tarjouspyyntöön sisältymättömiä merkittäviä lisäosia, niitä ei oteta huomioon tarjousta arvioitavissa.

Tämä voidaan todeta tarvittaessa myöhemmin, mutta tärkeää on että vaatimus täyttyy jo tarjouksentekovaiheessa.

Digitaalisen ostettavuuden kehittäminen -kick off  30.3.2021

 

Näkökulmia, kokemuksia ja apuja digitaalisen myynnin kehittämiseen sekä Digitrack-hankkeen opit ja tulokset -webinaari 22.2.2022

Lisätietoa hankkeesta ja kilpailutuksista:

Turo Leppänen

Projektipäällikkö

Toimin projektipäällikkönä Visit Tampereen toteuttamassa saunaelämysalan kehittämishankkeessa. Lisäksi vastaan Visit Finlandin DataHub-tietokannan kuratoinnista sekä tietojen hyödyntämisestä nettisivuillamme ja työskentelen myös Visit Tampereen digi- ja tietopalvelujen parissa.