Siirry sisältöön

Ratkaisuja matkailun liikkumisen hiilijalanjälkeen

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut on Visit Tampereen koordinoima hanke, jossa kehitetään matkailijoiden vähähiiliseen liikkumiseen kannustavia palvelukonsepteja yhteistyössä Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten kanssa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen yliopisto.

Matkailijoiden liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä.

Hankkeen käynnistystilaisuuteen 26.1.2022 osallistui 60 matkailualan, julkisen sektorin ja kehittäjäorganisaatioiden edustajaa. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja kuultiin mielenkiintoisia näkökulmia matkailun edistämiseen ja kestävään liikkumiseen koko alueen vetovoiman kannalta. Tilaisuuden ohjelman ja esitykset näet tästä linkistä.

Monipuoliset liikkumisen palvelut, kohteiden ja sidosryhmien välinen yhteistyö, lippuyhteistyö sekä matkailijaa kannustava viestintä ketteristä kestävän liikkumisen vaihtoehdoista ovat keskeisiä kulmakiviä. Hankkeessa edistetään matkailun kestävää liikkumista niin Tampereen keskustan kohteissa kuin maakunnan luontokohteisiin.

Kehitysteemat ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen painotus on seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Joukkoliikenteen ja matkailuyritysten lippuyhteistyön edistäminen ja uudet ratkaisut
  • Raideyhteyksien ja lähijunien matkailupotentiaalinen entistä parempi hyödyntäminen – asemat liikkumisen palveluiden ja matkailun solmukohtina
  • Matkailijoiden liikkumisen ja matkaketjujen tietopohjainen palvelukehitys – datan koonnin menetelmät, hiilijalanjäljen mittarointi, kompensointiratkaisut
  • Luontokohteiden kestävä saapuminen – joukkoliikenteen ja sähköisen liikkumisen palveluratkaisu

Monipuolinen yhteistyö onnistumisen avaimena

Sustainable Tourism Mobility -hanke hyödyntää eurooppalaisia matkailun kestävän liikkumisen esimerkkejä, käyttäjälähtöistä tutkimusta ja palvelumuotoilua. Yhteistyö matkailukohteiden ja yritysten kanssa on alkanut tarvekartoituksella, jonka pohjalta järjestetään työpajoja, joissa kehitetään esimerkiksi lippuyhteistyötä ja julkiseen liikenteeseen tai pyöräilyyn yhdistettyjä palvelupaketteja. Hankkeessa tunnistetaan keskeisiä kestävän liikkumisen kehitysmahdollisuuksia ja tavoitteita, luodaan kumppanuuksia näiden toteuttamiseksi, laaditaan matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmat osallistuvien matkailukohteiden ja yritysten kanssa sekä toteutetaan 3–5 palvelukonseptin kokeilua.

Uusia palveluita yhdessä matkailuritysten kanssa

Yhteistyöyrityksille hanke tarjoaa konkreettisia malleja matkailijoiden vähähiilisen liikkumisen palvelukehitykseen ja mahdollisuuden osallistua Pirkanmaan hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen. Toimenpiteet luovat uutta tietoa kestävän liikkumisen palveluratkaisuista ja niiden liiketaloudellisesta potentiaalista sekä edistää matkailualan yhteistyötä ja osaamista vastuullisen matkailun kehitystyössä. Hankkeesta saatua tietoa voidaan soveltaa muille alueille ja kohteisiin esimerkiksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke jatkuu vuoden 2023 elokuun loppuun saakka.

Outdoor Express – suuntana luonto

Sustainable Tourism Mobility -hanke toteuttaa Outdoor Express –palvelun kokeilun syksyllä 2022. Outdoor Express vie sinut Tampereen keskustasta bussilla suoraan luontoon ja takaisin, helposti ja vähäpäästöisesti. Palvelu on tarkoitettu niin paikallisille kuin matkailijoille. Haluamme mahdollistaa sujuvan pääsyn maakunnan upeisiin luontokohteisiin ilman omaa autoa kaikenlaisille kohderyhmille.

Elo-syyskuussa kohteena ovat Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot, huipennuksena Seitsemisen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat Suomen luonnon päivänä 27.8.2022.

Syyslomalla Outdoor Express suuntaa Kintulammin retkeilyalueelle ja tarjoaa helpon yhteyden Tampereen vetovoimaisimpaan lähiluontokohteeseen.

Tarkemmat aikataulut ja tiedot lipunmyynnistä löydät Outdoor Expressin omalta sivulta.

Lisätietoja:

Matti Pollari

Projektipäällikkö, kestävän matkailun kehitys

Työpöydällä hiilineutraali matkailu, Sustainable Tourism Mobility -hanke sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman alueellinen koordinointi. Pyörämatkailu ja Pispala lähellä sydäntä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Matti Pollari
Visit Tampere Oy
matti.pollari@visittampere.fi

Johanna Leino
Suomen Itämeri-instituutti
johanna.leino@tampere.fi

Kirsikka Kaipainen
Tampereen yliopisto
kirsikka.kaipainen@tuni.fi