Siirry sisältöön
Kartta

Vallonjärvi sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Se on pituudeltaan n. 2,2 km.

Vallonjärven ranta- ja vesikasvillisuus on monipuolinen. Monet lajit, mm. osmankäämi, pullosara, järviruoko ja järvikaisla muodostavat laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Monin paikoin järveä ympäröi tiheä koivuviita tai rantasaraikkoon rajoittuva pajupensaikko. Alueella kasvaa kaikkiaan kymmenkunta pajulajia, joukossa mm. harmaalehtinen, Etelä-Suomessa harvinainen pohjanpaju (Salix lapponum).

Rehevän ranta- ja vesikasvillisuuden suojissa pesii varsin monipuolinen linnusto. Sorsalinnuista näkyvimpiä ovat sinisorsa, tavi, haapana, puna- ja tukkasotka sekä telkkä. Muita alueelle tyypillisiä lintulajeja ovat mm. taivaanvuohi, nokikana, ruokokerttu ja pajusirkku. Luontopolun varrella sijaitsee lintutorni, josta voi tarkkailla alueen lintuja.

Vallonjärven itärannalla sijaitsee ns. Heikkilänmetsä, joka on pääosin lähes aarnimaista kuusikkoa. Lisäksi se sisältää pienialaisia lehtoja ja metsittyneitä peltoja, joiden läheisyydessä on mahdollisesti aiemmin ollut asutusta. Tähän viittaavat mm. monien kulttuurikasvien, kuten terttuseljan, nokkosen ja kyläkellukan runsas esiintyminen alueella. Metsän lehtomaisissa osissa pesii joitakin vaateliaita lintulajeja, mm. lehto- ja mustapääkerttu sekä kultarinta. Metsässä kasvaa runsaasti myös mustakonnanmarjaa, jonka kiiltävän mustat, kahvipavun kokoiset ja muotoiset marjat ovat erittäin myrkyllisiä.

Katso lisää