Siirry sisältöön
Kartta

Lakeland Finland –teemaverkostohanke

Lokakuun 2021 alussa käynnistynyt viiden maakunnan yhteinen Lakeland Finland – teemaverkostohanke (1.10.2021 – 30.9.2023) on jatkoa vuodesta 2018 jatkuneelle läntisen Järvi-Suomen maakuntien yhteistyölle.  Maakuntien luontaiset vahvuudet – ruuhkattomuus ja turvallisissa olosuhteissa tuotetut vastuulliset matkailupalvelut halutaan tuoda myös yksittäisten kansainvälisten asiakkaiden saataville helposti (digitaalisuus). Hankkeessa toteutettavin toimenpitein voidaan vastata koronatilanteen aiheuttaman matkailukysynnän muutoksen tarpeeseen kehittämällä pk-yritysten tuotetarjontaa, matkailutuotteiden ostettavuutta ja digitaalista osaamista.

Lue lisää


KOVA

KOVA – Kohti vastuullisia elämyksiä (1.3.2022 – 31.8.2023) on hanke, jonka tavoitteena on tukea pirkanmaalaisia elämystalouden ja matkailualan yrityksiä muutoskyvykkyydessä ja vastuullisuuden edistämisessä.

Vastuullisuuden edistys tapahtuu hankkeessa tarjoamalla laadukasta, yrityksille maksutonta ohjausta ja koulutusta. Yrityksiä tuetaan kehityssuunnitelman laatimisessa, joka on yhteensopiva Valitse vastuullisemmin -palvelun ja Sustainable Travel Finland -ohjelman kanssa.

Hankkeen toteuttajina ovat EkokumppanitTampereen yliopisto ja Visit Tampere.

Lue lisää


 

VIRMA

VIRMA (Virtuaalimatkailu) –hankkeessa (1.4.2021 – 31.8.2023) kehitetään uusia, digitalisaatiota hyödyntäviä palvelumalleja ja –konsepteja niille matkailu-, tapahtuma-, palvelu-, ja elämysalan yrityksille, joiden liiketoimintamahdollisuuksia korona ja sitä
seurannut ”uuden normaalin” aika on merkittävästi vähentänyt.

Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalimatkailusta ja digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista uutta ja kestävää liiketoimintaa.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Visit Tampere Oy on mukana hankkeessa osatoteuttajana.

VIRMA-hanke auttaa matkailuyritystäsi löytämään uusia tapoja tehdä liiketoimintaa virtuaaliteknologialla ja XR-yrityksiä löytämään kumppaneita matkailualalta.

VIRMA-hanke on koonnut matkailuyritysten avuksi mallin, joka auttaa eteenpäin virtuaalimaailman mahdollisuuksissa.

Mallista on apua muun muassa tilanteessa, jossa matkailualan yritys haluaa hyödyntää virtuaaliteknologiaa oman yrityksen markkinoinnissa, brändäämisessä tai tunnettuuden lisäämisessä.

Lue lisää


 

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut on Visit Tampereen koordinoima hanke, jossa kehitetään matkailijoiden vähähiiliseen liikkumiseen kannustavia palvelukonsepteja yhteistyössä Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten kanssa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen yliopisto.

Matkailijoiden liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä.

Lue lisää


 

Kestävän matkailun Hub

2018 – 2020 toteutettu Kestävän matkailun Hub–hankkeen tavoitteena oli auttaa rakentamaan uudistuvasta Särkänniemen alueesta vähähiilinen elämystalouden kärkikohde yhteistyössä Viiden tähden keskusta –ohjelman ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa.

Visit Tampere koordinoi hankkeen toteutuksen ja osatoteuttajina toimivat Ekokumppanit Oy, Suomen Itämeri-instituutti, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen Yliopisto.

Lue lisää hankkeen tuloksista ja tutustu ilmastopositiivisen Särkänniemen tiekarttaan.

Lue lisää


 

6aika: Carbon Neutral Tourism

Vuoden 2021 loppuun asti kestävän Helsingin, Turun ja Tampereen yhteishankkeen päämääränä on vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön.

Päätoteuttajana hankkeessa on Helsingin kaupunki ja partnereina Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki sekä Visit Tampere Oy.

Tutustu hankkeen tekemiseen ja tule mukaan kehittämään hiilineutraalia matkailua.

Lue lisää


 

Digitrack

TEM:n rahoittaman Digitrack-hankkeen myötä Visit Tampereen kumppaniyritysten palveluja pyritään saamaan entistä paremmin ja kattavammin tarjolle digitaalisiin myyntikanaviin. Vuoden 2021 loppuun asti käynnissä olevassa hankkeessa keskitytään erityisesti yksittäisiä tapahtuma- ja kongressikävijöitä kiinnostaviin oheistuotteisiin. Myyntialustoina toimivat kansainvälisten online-matkanjärjestäjien kanssa sopimukset mahdollistava Bókun ja kotimaisille asiakkaille suunnattu Johku.

Hankkeen tavoitteena on auttaa valmistautumaan koronaviruspandemian jälkeisen ajan kansainvälisiin tapahtuma- ja kongressimatkailijoihin, mutta poikkeustilanteen pitkittyessä markkinointia ja muita panoksia voidaan suunnata myös kotimaisille kävijöille. Tuotteistamistyötä tehdään yhteistyössä kilpailutetun konsultin kanssa, jolloin valituille kumppaniyrityksille pyritään tarjoamaan mahdollisimman valmis ratkaisu tuotteiden saamiseksi digimyyntiin.

Hankkeessa keskitytään kansainväliset kriteerit täyttäviin vastuullisiin tuotteisiin matkailustrategian mukaisesti, ja lisäksi tiedolla johtamista varten luodaan oma data-alusta. Hankkeessa tehdään myös pilotteja myynnistä, markkinoinnista ja datan hyödyntämisestä. Hankkeessa tehdyn tuotteistamistyön myötä luodaan tuotteistamiskäsikirja tai tarkat ohjeet kansainväliseen tuotteistamiseen, joita yritykset voivat hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Lue lisää