Siirry sisältöön
Kartta

Visit Tampere Oy on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pyrimme huomioimaan kestävän kehityksen toimintamme kaikilla osa-alueilla mm. seuraavin keinoin:

  • Huomioimme kestävän kehityksen päätöksenteossa.
  • Johto on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja osoittaa työhön resursseja.
  • Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja.
  • Vähennämme jätteen määrää hankkimalla vain tarvittavan määrän tuotteita ja hyödynnämme jo olemassa olevaa materiaalia. Opastamme henkilökuntaa kierrättämään, ja mahdollistamme lajittelun työpaikalla.
  • Kannustamme henkilökuntaa kulkemaan työpaikalle mahdollisuuksien mukaan pyörällä, jalan tai julkisilla kulkuneuvoilla.
  • Lisäämme kasvisruuan osuutta järjestämiemme tilaisuuksien tarjoiluissa.
  • Tarjoamme koulutusta henkilökunnalle, kumppaneille ja kongressi- ja tapahtumajärjestäjille
  • Kehitämme vastuullisen matkailun ohjelmaa yhteistyössä Visit Finlandin kanssa.
  • Rohkaisemme kumppaneitamme sitoutumaan toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteisiin.
  • Viestimme kumppaneidemme vastuullisuussaavutuksista

Tulevaisuudessa Tampere tunnetaan yhtenä maailman vastuullisimmista matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupungeista. Tavoitteenamme on nostaa sijoituksemme Global Destination Sustainability Index -kaupunkien top 10 joukkoon. Tavoitteeseen pääsemme tekemällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Visit Tampere Oy rakensi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vuonna 2019. Järjestelmä on käytössä useilla Tampereen kaupungin yksiköillä ja tytäryhtiöillä. Haluamme parantaa toimintamme kestävyyttä systemaattisesti ja toimia suunnannäyttäjänä alueen matkailutoimijoille ja yrityksille.