Siirry sisältöön
Kartta

Ajankohtaista

Kutsumme verkoston koolle 3.6. klo 9-12.30 kuulemaan tuoretta, hankkeen tuottamaa alueellemme räätälöityä markkinatietoa. Kumppanimme Red Noten tänä keväänä toteuttama tutkimus kartoittaa asiakas- ja kanavakäyttäytymistä sekä alueemme kulttuuri- ja elämystarjonnan vetovoimaa ja kaupallisia edellytyksiä erityisesti saksankielisessä Keski-Euroopassa sekä Hollannissa.

Saadut havainnot ja niiden viitoittamat jatkoaskeleet jaetaan tilaisuudessa keskustelevassa hengessä. Lämpimästi tervetuloa, ilmoittaudu mukaan tästä.

Hankkeen tarve ja lähtökohdat

Pirkanmaan kansallinen painoarvo kulttuuri- ja elämystarjonnan saralla on kiistaton. Suuren potentiaalin liiketaloudellinen hyödyntäminen jää kuitenkin vajaaksi, sillä kansainväliseen myyntiin soveltuvia kulttuuri- ja elämysmatkailutuotteita on saatavilla digitaalisissa kanavissa vielä varsin niukasti, ja niiden löydettävyys etenkin kansainväliselle matkailijalle on heikkoa. Kansainvälisen myynnin tuloksekas rakentaminen edellyttää kohdemarkkinan tarpeet huomioivia tuotteita, jotka erottuvat edukseen ja herättävät kansainvälisen ostajan mielenkiinnon. Myös Pirkanmaata ja Tampereen seutua myyvät tahot tarvitsevat valmiita konkreettisia tuotteita, jotta heidän on helpompi myydä aluetta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun digitaalinen siirtymä edellyttää toimijoiden digitaalisiin jakelukanaviin ja datan hyödyntämiseen liittyvän osaamisen kasvattamista.

Hankkeen päätavoite ja toimenpiteet

Tähän haasteeseen vuoden alussa alkanut, Visit Tampereen toteuttama hanke vastaa. Se edistää kulttuurimatkailun kannattavaa liiketoimintaa Pirkanmaalla ja tarjoaa kulttuuri- ja elämystuottajille työkaluja kansainvälisesti vetovoimaisten tuotteiden kehittämiselle ja tuotteistamiselle lisäten digitaalisesti ostettavissa olevaa, aitoon asiakaskysyntään vastaavaa kulttuurimatkailutuotteiden tarjontaa.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan datalähtöinen markkinatutkimus, joka antaa pohjan kulttuurimatkailutuotteiden kehittämistoimille. Tutkimuksen kautta saatu asiakasymmärrys jaetaan avoimesti kulttuurimatkailu- ja elämystoimijoiden hyödynnettäväksi. Tämän jälkeen kevään ja syksyn aikana hanke kokoaa kattavasti alueen elämystalouden toimijoita työpajoihin, jotka rakentuvat kulttuurimatkailutuotteiden yhteiskehittämisen sekä digitaalisiin jakelukanaviin ja datan hyödyntämiseen keskittyvän koulutuksen ympärille. Myös työpajat ovat avoimia kaikille pirkanmaalaisille elämysalan toimijoille.

Tavoitellut tulokset, päämäärät ja kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan elämystalouden toimijat laajasti, kattaen luovien alojen ja matkailualan yritykset kuten hyvinvointipalvelut, luontomatkailun, ruokakulttuurin ja ravintolapalvelut, museot, teatterit, muut kulttuurilaitokset ja historiallisesti merkittävät kohteet, digitaaliset elämykset sekä tapahtumatoimijat. Hankkeen myötä alueen kulttuurimatkailutuotteiden näkyvyys ja painoarvo kasvaa Visit Tampereen markkinoinnissa ja matkailuliiketoiminnan kehityksessä, mukana olevien toimijoiden verkosto laajenee ja yhteistyö tiivistyy, ja näiden liiketoiminta kehittyy ja kansainvälistyy.

Hankkeen kohdealueeksi on valittu Keski-Eurooppa ja erityisesti saksankielinen Eurooppa, minkä taustalla on muun muassa tavoite hyödyntää maksimaalisesti olemassa olevat lentoreitit. Valinta määrittelee myös asiakasymmärrystä kartuttavan markkinatutkimuksen kohdennukset.

Hankkeen tuloksena Tampereelle ja Pirkanmaalle syntyy kansainvälisen matkailijan tarpeet huomioivia kulttuuri- ja elämystuotteita, jotka ovat löydettävissä digitaalisista kanavista. Toimijoiden väliset tuotekehittämisyhteistyöt synnyttävät kansainvälisesti tiedostavia kulttuurimatkailun palvelumalleja ja -konsepteja. Hanke rakentaa siltaa myös kansainvälisiin verkostoihin kuten matkanjärjestäjiin, luoden edellytyksiä Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuri- ja elämystuotteiden mahdollisimman laajalle myynnille.

Hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Pirkanmaan liiton ja Visit Tampereen logot

Lisätietoja

Maija Loikkanen

Projektipäällikkö, kulttuurimatkailu

Toimin projektipäällikkönä Pirkanmaan kulttuuri- ja elämysmatkailun kansainvälisiä myyntiedellytyksiä ja toimijoiden digitaalisia valmiuksia kasvattavassa hankkeessa.