Siirry sisältöön

Kestävän matkailun tavoitteet ja palvelut kumppaneille

Kumppaniverkostomme koostuu erilaisista matkailutoimijoista. Luonto, turvallisuus ja vastuullisuus nousevat tärkeimmiksi markkinointivalteiksi alueellamme niin kotimaisia kuin kansainvälisiä matkailijoita silmällä pitäen. Tärkeimpiä työkaluja ovat kumppaniverkoston yhteistyö, Sustainable Travel Finland -ohjelma sekä Valitse vastuullisemmin -palvelu.

Hiilineutraalimatkailukohde 2030

Visit Tampereen johdolla kesän ja syksyn 2021 aikana koostetun kestävän matkailun tiekartan tavoitteena on tehdä Tampereen seudusta hiilineutraali matkailukohde vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta laaditaan osana Visit Finlandin valtakunnallista Sustainable Travel Finland –ohjelmaa.​

Matkailun suurin kestävyyshaaste​​

Päämäärä ja tiekartta on laadittu ohjaamaan ennen kaikkea Visit Tampereen matkailun kehitystyötä Tampereella ja maakunnassa. Kunnianhimoinen tavoite nostaa Tampereen kansainvälisesti kestävän matkailun edelläkävijöiden joukkoon.
Tiekartan tavoitteena on Tampereen ja Pirkanmaan matkailualan suurimpien kestävyyshaasteiden tunnistaminen ja yhteisen pitkän tähtäimen päämäärän asettaminen niihin vastaamiseksi. Päämäärän selkeä rajaaminen ja kehitysteemojen priorisointi on ensiarvoisen tärkeää resurssien kohdentamiseksi. Tiekartta linjaa kehityspolut ja tiedolla johtamisen periaatteet edistymisen seurantaan.

Yhteistyö onnistumisen avaimena​ ​

Tiekartan avulla rakennamme monialaista alueen yritysten, julkisen sektorin, oppilaitosten ja kehitysorganisaatioiden sitouttamiseen päämäärän taakse ja yhteistyön edistäminen sen tavoittelussa.

Tärkein perusta hiilineutraali matkailukohde 2030 –päämäärän asettamiselle ovat matkailuyritysten omat hiilineutraaliustavoitteet – destinaation kehitystyön täytyy tukea niitä ja vahvistaa toimijoiden yhteistyötä. Tampereen ja Pirkanmaan hiilineutraaliustavoitteet pohjana matkailualan työlle. Se mahdollistaa monipuolisen yhteistyön yritysten ja julkisen sektorin välillä.​

Tarjoamme yrityksille työkaluja päästövähennystyön edistämiseen ja seurantaan, tärkeimpänä Visit Finlandin avoin hiilijalanjälkilaskuri matkailuyrityksille.

Tulevaisuuden kysyntään ja asiakasodotuksiin vastaaminen​ ​

Tavoittelemalla koko alueen matkailun hiilineutraaliutta pyrimme vastaamaan tulevaisuuden asiakaskysyntään ja mahdollistamaan matkailijalle kestävän vierailun Tampereella ja Pirkanmaalla. Ennen kaikkea haluamme toimia kestävän matkailun suunnannäyttäjänä ja hakea ratkaisuja alan haasteisiin osana valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Tiekartta keskittyy matkailusektoriin mutta on sovellettavissa myös laajemmin tapahtuma-alalle ja elämystalouteen.

Hiilineutraali matkailukohde 2030

Valitse vastuullisemmin

Valitse Vastuullisemmin -palvelu on Visit Tampereen koordinoima palvelu, jonka tavoitteena on nostaa esille vastuullisia yrityksiä ja toimijoita ja auttaa asiakkaita tekemään vastuullisempia valintoja. Valitse vastuullisemmin -palvelun perustana on Tampereelle räätälöity kriteeristö, joka on kehitetty yhteistyössä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kriteeristön osatekijöinä ovat muun muassa energia, ruoka ja tarjoilu ja sosiaalinen kestävyys. Kriteeristö kirittää yrityksiä arvioimaan toimintaansa, toimimaan vastuullisemmin ja esittelemään vastuullisia tekojaan. Palvelu soveltuu eri kokoisille yrityksille ja eri toimialoille ja osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Palvelu keskittyy konkreettisiin tekoihin ja luottamukseen, eikä se edellytä sertifiointeja tai auditointeja. Palvelu perustuu kuudelle toimialalle kehitetylle kriteeristölle. Toimialoina ovat tapahtumat, tapahtumatilat, käyntikohteet, majoitus, liikkeet, ravintolat sekä kahvilat ja baarit. Kuhunkin kategoriaan on määritelty minimimäärä kriteerejä, jotka yrityksen tulee täyttää päästäkseen mukaan. Kriteeristö on esitelty alla:

Käyntikohteet
Kestävä käyntikohde kiinnittää huomiota energiankulutukseen ja jätteen vähentämiseen. Myös tarjoilut ja saavutettavuus ratkaisevat.

Liikkeet

Kierrätysmateriaalien käyttö ja käytettyjen tuotteiden tarjoaminen ovat keinoja pienentää hiilijalanjälkeä. Kestävä tuotantoketju huomioi tuotteen elinkaaren alusta loppuun.

Majoitus
Energian- ja vedenkulutuksen huomioimisen lisäksi kestävään majoitustoimintaan kuuluu kasvispainotteinen ruoka ja ympäristömerkittyjen tuotteiden suosiminen.

Ravintolat, kahvilat ja baarit
Ravintola-alalla hiilijalanjälkeen vaikuttavat tarjoaman kasvispitoisuus ja ruokahävikin pienentäminen. Myös lähiruoka ja pakkausjätteen vähentäminen tukevat kestävää kehitystä.

Tapahtumat
Kestävä tapahtuma on esteetön ja saavutettava. Ympäristöystävällisyys huomioidaan kierrätyksessä ja energiansäästössä sekä kannustamalla vieraita käyttämään julkisia kulkunevoja.

Tapahtumatilat
Energiankulutus, uusiutuvan energian suosiminen ja vastuullisuuden huomioiminen tarjoiluissa ja materiaaleissa ovat tapahtumatilojen kestävyydessä avainasemassa.

Riittävän määrän kriteerejä täyttävä yritys merkitään punaisella sydäntunnuksella.
Tunnuksen saaneet yritykset nousevat näkyviin omana listauksenaan sekä visittampere.fi – sivustolla että Tampere.Finland – applikaatiossa. Tällä hetkellä seudultamme palvelussa on mukana 59 yritystä.

Tutustu kriteereihin ja ole yhteydessä Visit Tampereeseen, jos palveluun liittyen herää kysymyksiä.

Liity mukaan Valitse vastuullisemmin -palveluun 

Sustainable Travel Finland –ohjelma

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kesäkuussa 2020 julkistama vastuullisen matkailun kansainväliseen markkinointiin ja valtakunnalliseen kehittämiseen tarkoitettu ohjelma. Tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa ja viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana.

Visit Tampere toimii STF-ohjelmaa koordinoivana alueorganisaationa Tampereella ja Pirkanmaalla. Teemme yhteistyötä Pirkanmaan Matkailu ry:n ja alueen kuntien kanssa ohjelman jalkauttamiseksi. Tärkein tavoite on saada alueemme kansainvälisille markkinoille suuntautunut yritysverkosto mukaan ohjelmaan ja hakemaan oma STF-merkki.

Sustainable Travel Finland –merkin hakeminen on maksutonta ja ohjelma on avoin kaikille matkailuyrityksille. Kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä ei tarvitse olla tehtynä hakuvaiheessa.  Ohjelma tarjoaa tähän kehityspolun ja konkreettiset työkalut, kuten ohjelmalle luodut valmennukset, e-oppaan ja digitaalisen työympäristön, joiden avulla Sustainable Travel Finland -merkin saavuttaminen mahdollistuu.

Visit Tampere auttaa alueen yrityksiä hakupolulla järjestämällä koulutuksia, edistämällä yhteistyötä sertifikaattien hakemisessa ja Sustainable Travel Finland –kehityspolun eri askelilla. Hae mukaan ja tehdään yhdessä Pirkanmaasta kestävän matkailun kärkikohde!

Sertifikaatit ja ympäristöohjelmat

Vastuullisuussertifikaatin tai ympäristöohjelman rakentaminen on hyvä työkalu oman liiketoiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Tarjolla on useita vaihtoehtoja, joiden kustannukset vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin. Samoin niiden vaatima työmäärä vaihtelee yrityskoon, liiketoiminnan tyypin ja omien tavoitteiden mukaan.

Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelma edellyttää yritykseltä ulkopuolisen toimijan auditoimaa sertifikaattia. Lista ohjelmaan soveltuvista sertifikaateista löytyy täältä. Annamme mielellämme lisätietoa ja voimme yhdessä miettiä yrityksellenne parhaiten soveltuvaa sertifikaattia.

Visit Tampere valitsi oman toiminnan sertifiointiin Ekokompassin, jonka saimme käyttöön marraskuussa 2020. Se auttaa meitä oman toimintamme ja vastuullisen matkailun kehittämisessä sidosryhmiemme kanssa. Lisäksi se antaa meille asiantuntemusta myös kumppaniverkoston auttamiseen sertifikaattien hakemisessa ja rakentamisessa.

Matti Pollari

Projektipäällikkö, kestävän matkailun kehitys

Työpöydällä hiilineutraali matkailu, Sustainable Tourism Mobility -hanke sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman alueellinen koordinointi. Pyörämatkailu ja Pispala lähellä sydäntä.