Siirry sisältöön

Pirkanmaan liiton ja Visit Tampereen logot

Hankkeen tarve ja lähtökohdat

Hankkeen tarve perustuu Tampereen seudun ja koko Pirkanmaan vahvaan saunakulttuuriin sekä siihen liittyviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin – matkailusta hyvinvointialoihin ja lähiruokaan sekä ekologisesta rakentamisesta digitaalisiin ratkaisuihin. Toukokuussa 2018 Tampere sai maailman saunapääkaupungin tittelin Suomen Saunaseuran ja kansainvälisen saunaliiton ISA:n tukemana.

Saunat ovat tärkeä, perinteinen osa Tampereen ja Pirkanmaan järviluontoon liittyvää matkailua ja kulttuuria sekä omaleimaista ja elävää kaupunkiympäristöä. Saunakulttuuria ja hyvin monet elinkeinoalat kattavaa saunaelämysalaa ei ole aiemmin hyödynnetty alueella elinkeino- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta.

Hankkeen päätavoite ja toimenpiteet

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa saunapääkaupunkiteeman alla, miten saunaliiketoimintaa voidaan kehittää ja monipuolistaa, voidaanko yrityksiä ja osaamista eri liiketoimintasektoreilta tuoda yhteen ja sitä kautta luoda esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä saunakonsepteja.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi saunaelämysalan tilanne- ja toimijakartoitus ja alueen saunaelämysalan ekosysteemin kuvaus sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen Pirkanmaan saunaekosysteemin ja saunabisneksen systemaattiseen kehittämiseen, teemakohtaiset työpajat ja sparraustilaisuudet yrityksille sekä Saksan ja Japanin markkinoihin liittyvät selvitykset ja verkostoitumistilaisuudet.

Tavoitellut tulokset, päämäärät ja kohderyhmät

Hankkeen tuloksena syntyy uusia saunaelämysalan yhteistyö- ja kansainvälistymismahdollisuuksia sekä yhteisiä palvelumalleja ja -konsepteja Tampereelle ja Pirkanmaalle. Hankkeella luodaan myös toimintamalli ja -suunnitelma Tampereen ja Pirkanmaan saunaelämysalan ekosysteemille.

Hankkeen keskeinen päämäärä on tavoittaa ja yhdistää laajasti saunaliiketoimintaan ja kulttuuriin liittyviä toimijoita Tampereella, Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat saunapääkaupungin ytimen muodostavat Pirkanmaan yleiset saunat ja saunatoimijat. Lisäksi kehittämistoimenpiteisiin kutsutaan mukaan pirkanmaalaisia toimijoita saunaelämysalaan ja ekosysteemiin kytkeytyviltä toimialoilta, kuten rakentaminen ja energiaratkaisut, matkailu, tapahtumat, hyvinvointi, design ja suunnittelu, elintarvike- ja panimoteollisuus sekä digitoimiala.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken

Visit Finland ja saunayhdistykset ovat tärkeitä alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyötahoja hankkeessa. Laaja joukko yrityksiä tavoitetaan Sauna from Finlandin kautta. Kestävään ja luonto-/järvimatkailuun sekä erityisesti luontokohteiden saunapalvelut/outdoor sauna – ja Järviluontokeskus-aiheiseen työpajaan liittyen hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Ekokumppanit Oy:n kanssa.

Hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Hanke jatkuu vuoden 2025 elokuun loppuun saakka.

Lisätietoja

Turo Leppänen

Projektipäällikkö

Toimin projektipäällikkönä Visit Tampereen toteuttamassa saunaelämysalan kehittämishankkeessa. Lisäksi vastaan Visit Finlandin DataHub-tietokannan kuratoinnista sekä tietojen hyödyntämisestä nettisivuillamme ja työskentelen myös Visit Tampereen digi- ja tietopalvelujen parissa.